Фахові видання

Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

fkvydan

Внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (з 08.07.2009р. подовжено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014  № 1528).

Тематичні рубрики збірника:

 • Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку;
 • Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту;
 • Моделі та технології обробки фінансової інформації;
 • Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем;
 • Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово – економічних процесів

 

 Збірник представлений в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

 • Web of Science
 • Ulrich’s Periodicals Directory (США)
 • Index Copernicus (Польща)
 • Citefactor (США)
 • ResearchBib (Японія)
 • Universal Impact Factor (Австралія)
 • Міжнародна пошукова система Google Scholar
 • Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 • Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова»
 • Український  реферативний журнал «Джерело».

 ICV 2015 у Index Copernicus: 65,08

h-індекс у Google Scholar – 9

Виходить 2 рази на рік.

Вимоги та умови публікації

ISSN: 2306-4994 (Друкована версія)

ISSN: 2310-8770 (Електронна версія)

 

Збірник «Вісник Університету банківської справи»

ubsvyd

 

Внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

Тематичні рубрики видання:

 • Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем
 • Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах
 • Проблеми обліку, аналізу і аудиту
 • Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології
 • Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Виходить 3 рази на рік.

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію Вісника Університету банківської справи

Вимоги та умови публікації

 

Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»

 

Внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р. №1411).

 Тематичні рубрики видання:

 • Ринок фінансових послуг
 • Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю
 • Інноваційно-інвестиційна політика
 • Економічна теорія
 • Банківська справа
 • Менеджмент, економіка праці, соціально-економічна політика
 • Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності 

Видання представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

 • EBSCO Publishing (США)
 • Open Academic Journal Index (OAJI)
 • CiteFactor (США)
 • Universal Impact Factor (Австралія)
 • ResearchBib (Японія)
 • Index Copernicus (Польща)
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 • Міжнародна пошукова система Google Scholar 

 h-індекс у Google Scholar – 8

Виходить 4 рази на рік

ISSN 2304-1692

Вимоги та умови публікації

Електронний збірник «Молодіжний науковий диспут»

 ubsmolod

Електронний збірник «Молодіжний науковий диспут» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22034-11934Р від 07.04.16)

Тематичні рубрики видання:

 • Економічна теорія
 • Механізм регулювання економіки
 • Міжнародна економіка
 • Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці
 • Економіка галузей народного господарства
 • Економіко-математичне моделювання, економічна кібернетика
 • Фінанси держави та суб’єктів господарювання
 • Гроші та кредит, банківська справа
 • Фінансовий ринок
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
 • Менеджмент та маркетинг
 • Економіка АПК
 • Економічна безпека
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Вища економічна освіта
 • Філософія. Соціологія. Психологія
 • Фінансове та банківське право

Виходить 3 рази на рік.

Вимоги та умови публікації