Розклад занять і екзаменів

Графіки освітнього процесу

Графік освітього процесу на 2018-2019 н.р. (заочна форма навчання)

Графік освітнього процесу для денної форми навчання ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2018-2019 навчальний рік є єдиним для всіх структурних підрозділів Університету та використовується Інститутом банківських технологій та бізнесу, Львівським, Харківським, Черкаським інститутами ДВНЗ «Університет банківської справи» в освітньому процесі. Організація та проведення освітньої діяльності в ДВНЗ «Університет банківської справи» в 2018-2019 н.р. відбувається відповідно до цього Графіку.

Розклад занять

 РОЗКЛАД занять студентів І курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17

РОЗКЛАД занять студентів заочної форми навчання освітнього ступеня освітнього ступеня «бакалавр» І курсу Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17

РОЗКЛАД занять студентів ІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська, 17, Металістів 17

РОЗКЛАД занять студентів  ІІІ  курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська, 17, Металістів 17

РОЗКЛАД занять студентів  IV  курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська, 17, Металістів 17

РОЗКЛАД занять студентів І курсу денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на весняний семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17