Розклад занять і екзаменів

Графіки освітнього процесу

Графік освітього процесу на 2018-2019 н.р. (заочна форма навчання)

Графік освітнього процесу для денної форми навчання ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2018-2019 навчальний рік є єдиним для всіх структурних підрозділів Університету та використовується Інститутом банківських технологій та бізнесу, Львівським, Харківським, Черкаським інститутами ДВНЗ «Університет банківської справи» в освітньому процесі. Організація та проведення освітньої діяльності в ДВНЗ «Університет банківської справи» в 2018-2019 н.р. відбувається відповідно до цього Графіку.

Розклад занять

 РОЗКЛАД ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» 15 грудня - 27 грудня 2018 року вул. Андріївська, 1 

 РОЗКЛАД Екзаменаційно - настановчої сесії студентів І курсу заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 10 грудня по 29 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська,17  

РОЗКЛАД занять студентів І курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на осінній семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17 (ОНОВЛЕНИЙ) 

РОЗКЛАД занять студентів ІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на осінній семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17 (ОНОВЛЕНИЙ) 

РОЗКЛАД занять студентів ІІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на осінній семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17, Металістів 17 (ОНОВЛЕНИЙ)  

РОЗКЛАД занять студентів IV курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на осінній семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17, Металістів 17(ОНОВЛЕНИЙ) 

РОЗКЛАД занять студентів I курсу денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на осінній семеcтр 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17, Металістів 17(ОНОВЛЕНИЙ) 

РОЗКЛАД Настановчої сесії студентів I курсу заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 24 вересня по 28 вересня 2018 року 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська 17

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів І курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 28 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів І курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 26 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів ІІ курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 27 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів ІІІ курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 03 січня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів IV курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 29 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

 

До уваги студентів групи 402-МЕб, які мають заборгованості з дисциплін! 

Розклад екзаменів

 РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів І курсу дистанційної форми навчання Освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 10 грудня по 13 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1

  РОЗКЛАД ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» 15 грудня - 27 грудня 2018 року вул. Андріївська, 1 

 РОЗКЛАД Екзаменаційно - настановчої сесії студентів І курсу заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 10 грудня по 29 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська, 1, Білоруська,17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів І курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «магістр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 28 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів І курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 26 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів ІІ курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 27 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів ІІІ курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 03 січня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17 

РОЗКЛАД Екзаменаційної сесії студентів IV курсу денної форми навчання Освітнього ступеня «бакалавр» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 17 грудня по 29 грудня 2018/2019 навчального року вул. Андріївська 1, Білоруська 17, Металістів 17