Проведено первинну акредитаційну експертизу підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

10-12 грудня 2018 року в Інституті банківських технологій та бізнесу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2367-л від 30.11.2018р. «Про проведення акредитаційної експертизи» працювала експертна комісія.

Експертна комісія у складі, а саме: д.е.н., професора, завідувача кафедри фінансів ім.. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету та д.е.н., професора кафедри фінансів фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету розглянула подані матеріали та провела первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.