Університет банківської справи розширює наукові кордони

6 серпня 2015 року Університет підписав договір про партнерство та ділове співробітництво з ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції».

new3В рамках договору передбачена співпраця спрямована на розвиток наукової, освітньої, аналітичної та методичної діяльності, зокрема: спільна участь та проведення наукових семінарів, конференцій, з'їздів; підготовка та видання спільних наукових праць (статей, монографій) економічного спрямування; підвищення кваліфікації наукових співробітників на базі закладів партнерів.

Договір підписали від імені Університету директор Львівського інституту Микола Вознюк, від імені Інституту директор Богдана Матолича та президент Тарас Федак.

Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції є громадською організацією, що створена і діє на основі добровільності і рівності її членів, самоуправління, законності та гласності. Метою діяльності інституту є: сприяння розвитку транскордонного співробітництва та реалізації євроінтеграційної стратегії України; наукового, організаційного та інформаційного забезпечення впровадження передового європейського досвіду з питань регіонального розвитку, транскордонного співробітництва та адаптації його до умов України; формування позитивного іміджу прикордонних регіонів та сприяння залученню іноземних інвестицій; сприяння всебічної поінформованості населення щодо ЄС, його політики транскордонного співробітництва, задоволення законних прав та інтересів своїх членів.