Проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Бізнес-адміністрування та міжнародний менеджмент»

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 05.11.2019 р. № 30-Е «Про призначення експертної групи» у ДВНЗ «Університет банківської справи» з 26 листопада по 28 листопада 2019 року проводиться акредитаційна експертиза освітньої програми «Бізнес-адміністрування та міжнародний менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (другий магістерський рівень).

 

До складу експертної групи входять: Ірина Григорук – керівник експертної групи, Світлана Супруненко, Оксана Скрипнікова.

Відповідно до затвердженої Програми зустрічей, відбулися зустрічі з гарантом освітньої програми, з керівництвом та менеджментом Університету, представниками самоврядування, з академічним персоналом, здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, роботодавцями та з представниками професійних громадських організацій, адміністративним персоналом, випускниками, відкрита зустріч.