В Інституті банківських технологій та бізнесу акредитовано магістерську програму АССА щодо обліку у глобальному цифровому суспільстві

В Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» акредитовано  магістерську (освітньо-наукову)  програму «Облік у глобальному цифровому суспільстві» в міжнародній професійній організації із сертифікації бухгалтерів – Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA).

 Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «магістр»  можуть отримати  перезаліки за 9 екзаменами (паперами) професійної схеми АССА.

Університет банківської справи має найширшу акредитацію від АССА, що підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці, які володіють знаннями міжнародних стандартів ведення бухгалтерської та фінансової звітності. На сьогодні є акредитація за наступними програмами – F1 (Роль бухгалтера у бізнес-середовищі), F2 (Управлінський облік), F3 (Фінансовий облік), F4 (Корпоративне і підприємницьке право), F5 (Підготовка звітності для управління), F6 (Бізнес-податки та оподаткування), F7 (Фінансова звітність), F8 (Аудит та підтвердження звітності) для інших магістерських програм університету облікового та фінансового спрямування, F9 (Фінансовий менеджмент) з можливістю перезаліку іспитів професійної схеми АССА без додаткового навчання та складання іспитів англійською мовою.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Університет банківської справи та АССА підписали меморандум про встановлення партнерської співпраці.