Магістратура

magistratura Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня  магістр за такими спеціальностями:

  • 051 Економіка
  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 Менеджмент
  • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології        

      Зразки документів про освіту освітнього ступеня «магістр» 

      Зразки документів про вищу освіту ДВНЗ"Університет банківської справи" Диплом бакалавра   ЛННІ   ХННІ   ЧННІ   ІБТБ