Ліцензії та сертифікати

Державний вищий навчальний заклад  «Університет банківської справи» - університет економічного профілю IV рівня акредитації, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до Ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.17 № 112-Л.

Університет провадить освітню діяльність  з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями:  051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка»; «Економічна кібернетика»;  «Управління персоналом та економіка праці»; 071 «Облік і оподаткування»;  072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент»; 081 «Право»;  121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 125 «Кібербезпека»; 232 «Соціальне забезпечення»;  та освітнім ступенем «магістр» за спеціальностями: 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика»;  «Управління персоналом та економіка праці»; 071 «Облік і оподаткування»;  072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент»; 122 «Комп’ютерні науки».

Університет банківської справи сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008.

 

Стратегія змін

Стратегія УБС

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію спеціальності 051 Економіка за рівнем бакалавр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 Облік і оподаткування за рівнем бакалавр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за рівнем бакалавр

 

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 Облік і оподаткування за рівнем магістр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за рівнем магістр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 073  Менеджмент за рівнем магістр

 

Висновки експертної комісії

Державний вищий навчальний заклад  «Університет банківської справи» - університет економічного профілю IV рівня акредитації, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до Ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.17 № 112-Л.

Університет провадить освітню діяльність  з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями:  051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка»; «Економічна кібернетика»;  «Управління персоналом та економіка праці»; 071 «Облік і оподаткування»;  072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент»; 081 «Право»;  121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 125 «Кібербезпека»; 232 «Соціальне забезпечення»;  та освітнім ступенем «магістр» за спеціальностями: 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика»;  «Управління персоналом та економіка праці»; 071 «Облік і оподаткування»;  072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент»; 122 «Комп’ютерні науки».

Університет банківської справи сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008.

 

Стратегія змін

Стратегія УБС

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію спеціальності 051 Економіка за рівнем бакалавр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 Облік і оподаткування за рівнем бакалавр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за рівнем бакалавр

 

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 Облік і оподаткування за рівнем магістр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за рівнем магістр

Сертифікат про акредитацію спеціальності 073  Менеджмент за рівнем магістр

 

Висновки експертної комісії

Черкаський навчально-науковий інститут

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» освітнього ступеня магістр у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» у Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Харківський навчально-науковий інститут

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік и аудит» освітнього ступеня магістр у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» у Харківському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» освітнього ступеня магістр у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення  акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Компютерні науки» у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Інститут банківських технологій та бізнесу

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи підготовки  бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка»  галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у ДВНЗ «Університет  банківської справи»

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи підготовки  бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і Кредит»  галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у ДВНЗ «Університет  банківської справи»

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи підготовки  бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і Аудит»  галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у ДВНЗ «Університет  банківської справи»

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи»

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи»