Послуги

Наукова бібліотека Університету банківської справи безкоштовно надає користувачам основні бібліотечні послуги:

інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах;

видає в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;

консультаційну допомогу з пошуку і відбору джерел інформації;

консультації з питань складання списків використаної літератури;

допомогу по визначенню індексів УДК для наукових робіт;

оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців;

організовує книжкові виставки;

комп’ютерну техніку для пошуку інформації;

доступ до баз даних і електронних ресурсів (власних та придбаних);

доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет в навчальних та наукових цілях;

змогу одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

проводить заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії тощо.