Рейтинги

Рейтинги вищих навчальних закладів– явище глобального характеру, яке стало невід’ємною частиною загальнонаціональних процесів контролю та забезпечення якості освіти. При умові правильного розуміння й інтерпретації, вони дозволяють ідентифікувати якість вищого навчального закладу, доповнюючи оцінки, що надаються громадськими і незалежними акредитованими організаціями в області експертизи й оцінки якості освіти.

Рейтинги вищих навчальних закладів– явище глобального характеру, яке стало невід’ємною частиною загальнонаціональних процесів контролю та забезпечення якості освіти. При умові правильного розуміння й інтерпретації, вони дозволяють ідентифікувати якість вищого навчального закладу, доповнюючи оцінки, що надаються громадськими і незалежними акредитованими організаціями в області експертизи й оцінки якості освіти.

«Топ-200 Україна»

Започаткований у 2006 році проект «Топ-200 Україна» є першим і на сьогодні єдиним акредитованим IREG академічним рейтингом в Україні, відмінною рисою якого є спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв.

При формуванні рейтингу «ТОП-200 України» діяльність вищого навчального закладу оцінюється з допомогою інтегрованого індексу – Iз, який є сумою індексів якості науково-педагогічного потенціалу (Інп), якості навчання (Ін) та індексу міжнародного визнання (Імв).

Усього для розрахунку зазначених індексів використовується 24 індикаторів прямого виміру з сумарною вагою 80%, показник інформаційних ресурсів (якість та функціональна повнота веб-сайтів університетів) – 5% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15%.

Починаючи з 2014 року Університет банківської справи стабільно входить до 100 кращих вищих навчальних закладів, а у 2017 році – до топ-50 кращих університетів України.

Місце Університету банківської справи в «Топ-200 Україна»

Період Місце Індекс якості науково-педагогічного потенціалу (Інп)

Індекс якості навчання (Ін)

Індекс міжнародного визнання (Імв). Інтегральний індекс
2016/17 н.р. 37 7,7920344 14,535036 6,79511 29,122181
2015/16 н.р. 45 5,678880157 13,8472475 7,15808 26,6842074
2014/15 н.р. 61 4,897696335 12,98964687 7,172212259 25,05955546
2013/14 н.р 84 4,354230702 11,12235704 7,564581962 23,0411697
2012/13 н.р 144 1,65929113 8,71628846 4,574342264 14,94992185
2011/12 н.р. 148 1,745323996 8,425609114 9,860557588 13,45778564
2010/11 н.р. 114 1,47004 6,62038 6,5 14,59041055
2009/10 н.р. 117 4,012185781 2,304161008 7 13,31634679
2008/09 н.р. 117 3,626701708 7,857887014 4 15,48458872
2007/08 н.р. 21 2,307 16,810 0,000 19,117

Рейтинг Webometrics

Рейтинг Web або Webometrics є найбільшим академічним рейтингом вищих навчальних закладів, який формується Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) кожні півроку, починаючи з 2004 року. Його метою є забезпечення надійної, багатовимірної, оновлюваної і корисної інформації про результати діяльності університетів з усього світу. Він заснований на незалежному, об'єктивному оцінюванні їх даних, що розміщені у вільному та відкритому доступі на офіційних сайтах навчальних закладів.

Рейтинг будується як комбінований показник, заснований на врахуванні значимості (ваги) його складових та передбачає модифікацію традиційної методики розрахунку бібліометричних коефіцієнтів з використання моделі Shanghai. При цьому всі змінні нормалізуються, виходячи із співвідношення між параметрами «Активність» та «Присутність і видимість».

Оцінюванню за допомогою Webometrics підлягають не самі сайти, їх дизайн або зручність та популярність, а глобальна продуктивність діяльності університету з позиції вагомості її результатів, їх значущості та впливовості. Непрямим шляхом в ньому вимірюються не лише значення результатів наукової діяльності університетів, а й економічна значимість трансферту технологій, громадська, культурна та суспільна діяльність.

Місце Університету банківської справи

в рейтингу Webometrics

Період

Місце серед ВНЗ

України

Місце у світовому рейтингу Місце у світовому рейтингу за критерієм
Присутність Значимість Відкритість Якість
липень 2016 р. 51 6346 1470 5784 4121 5824
січень 2016 р. 132 11505 10271 12235 8073 5439
липень 2015 р. 95 11025 10508 11425 7993 5490
січень 2015 р. 53 5613 3142 8973 2932 5414
липень 2014 р. 109 8834 14368 10215 3025 5442
січень 2014 р. 124 10956 13887 9883 11283 5155
липень 2013 р. 89 10298 13843 9879 10857 5080
січень 2013 р. 57 5431 3634 12200 753 5203
липень 2012 р. 56 5816 11159 6628 2894 5228

Міжнародні наукометричні бази даних та індекси цитування

Обліковий запис Університету в базі даних Scopus:

"University of Banking of the National Bank of Ukraine" ID: 60106570.

У результаті дослідження інформації про авторів видань та авторських профілів в базі даних Скопус: кількість публікацій – 132, кількість цитат – 39, h-індекс – 3.

Університет банківської справи займає 5 позицію в рейтингу наукових установ, які мають власний бібліометричний профіль в системі «Бібліометрика української науки». Сукупний індекс цитування наукових праць науково-педагогічних працівників Університету за даними системи «Бібліометрика української науки» дорівнює 57.

Науково-педагогічними працівниками Університету в системі «Бібліометрика української науки» створено 203 індивідуальних бібліометричних профілів, що відповідає 55% від загальної кількості працівників. Проте не всі профілі були їх власниками (працівниками Університету) відкриті для доступу системи пошуку в «Бібліометриці української науки», в якій для оброблення даних при формуванні рейтингів зареєстровано лише 111 індивідуальних профілів науковців (з них від Університету банківської справи 16, від Львівського інституту 30, від Харківського інституту 20, від Черкаського інституту 45).

Серед працівників Університету індекс цитування Хірша (h-індекс) більше 15 мають 4 науковці, від 10 до 15 – 6 науковців, від 5 до 10 – 16 науковці та менше 5 – 84 науково-педагогічних працівники.

Наукові видання Університету також представлені в системі «Бібліометрика української науки»:

  • збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» посідає 110 позицію у рейтингу наукових видань (індекс Хірша дорівнює 8);
  • Фінансовий простір» займає 136 позицію (індекс Хірша становить 7).

Показники рейтингу Університету банківської справи