08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

 Відновлення засідання спеціалізованої вченої ради Д. 26.883.01

Перенесення засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01

 

Білоног А.П.

Пенсійне страхування  як джерело інвестицій в економіку країни: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / А.П. Білоног;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К.,2015. -22 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Сирота В. С.

Функціональні та інституційні аспекти антикризового менеджменту в банківських установах України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08/ В.С. Сирота;ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. – 19 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Глущенко М.М.

Розвиток механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.08 / М.М. Глущенко;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -20 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Мусій Я.М.

Злиття і поглинання як чинник забезпечення конкурентоспроможності банківських установ: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Я.М. Мусій;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -20 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Пилипенко Б.Г.

Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.08 / Б. Г. Пилипенко;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -24 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація