Профіль науковця

 Процес наукової комунікації перебуває в процесі динамічної трансформації.

Основними тенденціями розвитку наукової комунікації на етапі просування (пропагування) власних наукових здобутків, є використання наукових соціальних мереж (scholarly social media). Серед сучасних, інноваційних та експериментальних інструментів і сервісів в частині саме формування іміджу науковця найбільш поширеними є такі спеціалізовані наукові сервіси і наукометричні бази даних, як:

– ORCID – міжнародний мультидисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених.

– Google Академія (Google Scholar) – безкоштовна спеціалізована пошукова система, що надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті та автоматично обрахувати деякі наукометричні показники; 

– Scopus Author ID – ідентифікатор автора, що автоматично присвоюється кожному, хто має публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus;

– Researcher ID – ідентифікатор автора, що пропонується компанією Clarivate Analytics (розробником платформи Web of Science) та дозволяє об'єднати як праці науковця в цій базі (із розрахуванням Індексу Хірша та інших наукометричних показників), так і в інших виданнях, що не індексуються у Web of Science Core Collection. На відміну від Scopus Author ID, Researcher ID створюється автором самостійно;

– ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей, що дає змогу спільно використовувати, обмінюватися повними текстами наукових документів, брати участь у фахових дискусіях і так далі/

Незалежно від галузі досліджень та місця роботи, для репутації та кар’єри науковця важливо, щоб дослідницькі установи, видавці, наукові товариства й асоціації, колеги та інші зацікавлені вчені могли швидко та однозначно виявити ваші, і лише ваші, праці з-поміж праць інших вчених.

Багато імен не є унікальними, можуть змінюватися, по різному транслітеруватися, скорочуватися тощо. Це ускладнює процес комунікації у науковому середовищі. Для вирішення таких проблем слугує ідентифікатор автора.

Ідентифікатор автора (ID) - це унікальний ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізняти вас від інших дослідників, які мають однакові або подібні імена.

Створення та керування власним профілем дає змогу зв’язати свої особисті дані з інформацією про ваш внесок у науку, наприклад, про статті, монографії, наукові доповіді, патенти, замітки у пресі. Все це гарантує, що інші дослідники знайдуть правильну та повну інформацію про ваші дослідження та кар’єру.

Для створення власного профілю пропонуємо науковцям ознайомитися з матеріалами тренінгу  «Розбудова іміджу науковця сучасними засобами наукової комунікації: створення та коригування індивідуальних профілів вчених в науко метричних базах», який відбувся 8 листопада 2018 року на базі Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

При підготовці наукових робіт до публікування пропонуємо керуватися матеріалами науково-практичного семінару  Про державні стандарти оформлення бібліографії та посилань/цитувань у наукових публікаціях.

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукові праці в Scopus або Web of Science Core Collection