Наукові школи

Збереження кращих дослідницьких традицій, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та культурної еліти України, забезпечують творчі колективи висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівників, об’єднаних в наукові школи Університету.

Головними цілями наукових шкіл Університету є:

* отримання фундаментальних і прикладних наукових результатів за пріоритетними напрямами наукових досліджень;

* розвиток бренду, збереження історії та дослідницьких традицій Університету як науково-дослідної установи;

* забезпечення мобільності та трансформації форм наукової діяльності до потреб соціально орієнтованої ринкової економіки;

* забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

* реалізація безперервного циклу наукової діяльності: від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику;

* розвиток наукової творчості студентів, аспірантів, докторантів.

Перелік наукових шкіл Університету банківської справи:

* «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» (керівник – Смовженко Т.С., д.е.н., професор);

* «Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки» (керівник – Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор);

* «Фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та фінансових інститутів» (керівник – Барановський О.О., д.е.н., професор);

* «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» (керівник – Костирко Р.О., д.е.н., професор);

* «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів» (керівник – Азаренкова Г.М. д.е.н., професор);

* «Особливості взаємодії ринків праці ЄС та України в умовах глобалізації» (керівник – Кравченко І.С. д.е.н., професор);

* «Філософія фінансової цивілізації» (керівник – Скринник З.Е., д.філос.н., професор);

* «Методи, моделі та інтелектуальні інформаційні системи формування електронних ресурсів і підтримки прийняття рішень в економіці та освіті» (керівник – Чаплига В.М., д.т.н., професор);

* «Математичне моделювання економічних та електромеханічних систем і процесів» (керівник – Білий Л.А., д.т.н., професор).