Наукове товариство

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету банківської справи є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах (далі – Інститутах) щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету банківської справи є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах (далі – Інститутах) щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.

Метою наукового товариства Університету банківської справи є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування нового наукового економічного світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної сфери.

Членами Наукового товариства можуть бути особи, які навчаються в Університеті та науково-педагогічні працівники, які належать до категорії молодих вчених (тобто віком до 35 років, докторанти – до 40 років), які займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в науковому товаристві.

Наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до положення «Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених» 

Контакти:

Голова наукового товариства

Малініна Анна Ігорівна, аспірант

Університет банківської справи

тел.: +38 (093) 455-41-89

 

Завідувач сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених

Галушко Юлія Петрівна, к.е.н.,ст. викладача кафедри фінансів

Харківський навчально-науковий інститут

 

Завідувач студентського сектору

Погоріла Олена, студентка

голова Студентського наукового товариства

Інститут банківських технологій та бізнесу

тел.: + 38 (093) 813-14-18

 

Секретар Ради Наукового товариства

Пантелєєва Ксенія, аспірант,

Університет банківської справи