Загальна інформація

Науково-дослідна діяльність є одним з пріоритетних напрямів розвитку Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Університет банківської справи внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво № 01994 від 17.09.2015 р.).

Університет має кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, матеріально-технічну базу, які дозволяють йому здійснювати науково-дослідну роботу на високому рівні, зокрема у сфері економіки, права, інформатики та кібернетики.

Велику увагу Університет приділяє становленню та розвитку наукових шкіл, які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Нагороди та відзнаки Університету банківської справи за досягнення у сфері наукової та науково-дослідної діяльності:

 • гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ);
 • почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ.);
 • гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ, 2016 р.);
 • диплом та золота медаль у номінації «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017», м. Київ);
 • сертифікат за якість наукових публікацій (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» , м. Київ).

Місце Університету банківської справи в міжнародних наукометричних рейтингах:

 • 115 місце у Рейтингу університетів за показниками Scopus 2017 року. Обліковий запис Університету в базі даних Scopus: ID: 60106570. h-індекс публікацій Університету в Scopus – 2.
 • 9 місце у Рейтингу наукових колективів в системі «Бібліометрика української науки». h-індекс публікацій Університету в Google Scholar – 60.

Науково-дослідна діяльність є одним з пріоритетних напрямів розвитку Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Університет банківської справи внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво № 01994 від 17.09.2015 р.).

Університет має кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, матеріально-технічну базу, які дозволяють йому здійснювати науково-дослідну роботу на високому рівні, зокрема у сфері економіки, права, інформатики та кібернетики.

Велику увагу Університет приділяє становленню та розвитку наукових шкіл, які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Нагороди та відзнаки Університету банківської справи за досягнення у сфері наукової та науково-дослідної діяльності:

 • гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ);
 • почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ.);
 • гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ, 2016 р.);
 • диплом та золота медаль у номінації «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017», м. Київ);
 • сертифікат за якість наукових публікацій (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» , м. Київ).

Місце Університету банківської справи в міжнародних наукометричних рейтингах:

 • 115 місце у Рейтингу університетів за показниками Scopus 2017 року. Обліковий запис Університету в базі даних Scopus: ID: 60106570. h-індекс публікацій Університету в Scopus – 2.
 • 9 місце у Рейтингу наукових колективів в системі «Бібліометрика української науки». h-індекс публікацій Університету в Google Scholar – 60.

Замовнику науково-дослідних робіт

 Університет банківської справи допоможе:

 • знайти найкращі шляхи вирішення існуючих проблем у сфері фінансово-господарської діяльності та соціально-економічного розвитку;
 • розробити дієві механізми, прикладні рішення, методи, моделі та методики для досягнення необхідних результатів;
 • правильно визначити конкуренті переваги і можливості, виявити загрози та ризики, діагностувати наявні проблеми;
 • визначити стан та тенденції розвитку бізнес-середовища;
 • провести соціологічні дослідження з вивчення думок цільової аудиторії за широким колом питань, що визначають шляхи розвитку  діяльності компаній, підприємств тощо.

Університет банківської справи надає платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності з:

 • проведення науково-дослідних робіт;
 • проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;
 • проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;
 • проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності;
 • впровадження результатів наукових досліджень;
 • забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
 • розроблення науково-технічної документації;
 • організації та проведення наукових заходів (форумів, симпозіумів, семінарів, конференцій тощо);
 • надання дозволів на використання об’єктів права інтелектуальної власності.