Кафедра обліку і оподаткування

Історія кафедри обліку і оподаткування  
 
Кафедра обліку і оподаткування була створена у 2008 році.
Кафедра обліку і оподаткування є випусковою з підготовки:
 • бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»;
 • бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування»;
 • магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;
 • магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 
2008-2009 рр. – першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.
 У 2009 році відбувся перший випуск магістрів з обліку і оподаткування.
2009-2010 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Валерія Василівна Сопко.
2011-2012 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.
2012-2015 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Руслан Олександрович Костирко.
 
У 2013 році здійснено акредитацію навчальних дисциплін кафедри за магістерською програмою «Фінансово-облікова аналітика» спеціальності «Бізнес-адміністрування» у IFA (Інституті фінансових бухгалтерів, Велика Британія).
У 2013 році відбувся перший випуск магістрів з бізнес-адміністрування, випускники отримали не тільки дипломи державного зразка, а також дипломи IFA.
 
З вересня 2015 року і по теперішній час завідувачем кафедри обліку і оподаткування є доктор економічних наук, доцент Ірина Миколаївна Дмитренко.
У 2015 році зроблено перший набір на освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».
У 2016 році здійснено акредитацію в АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія) 5 навчальних дисциплін (F5–F9), які були інтегровані у навчальний план та увійшли до складу дисциплін кафедри за магістерською програмою «Облік і аудит у підприємницькій діяльності». У результаті отримано найширшу загальну акредитацію за 9 дисциплінами (перезаліками F1–F9) професійної схеми базового та просунутого рівня АССА.
 
Місія кафедри обліку і оподаткування - формування креативного мислення та високих фахових якостей студентської молоді на базі створення умов постійного заглиблення у професійне середовище обліково-аналітичної та аудиторської діяльності.
 
Мета діяльності кафедри обліку і оподаткування  - здійснення навчальної, методичної, наукової роботи та міжнародної співдружності для забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту, що здатні працювати на підприємствах різних організаційно-правових форм, у органах державного фінансового контролю, в аудиторських та консалтингових фірмах.
 
Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають значний практичний та науково-педагогічний досвід роботи. Це складає фундамент викладання фахових дисциплін на високому науково-методичному рівні з дотриманням стандартів вищої освіти та сучасних вимог міжнародних професійних організацій.
У складі кафедри 10 науково-педагогічних працівників, у тім числі: докторів наук, професорів – 2; докторів наук, доцентів – 2; кандидатів наук, доцентів – 4; старший викладач – 1; асистент – 1.
 
Кафедра обліку і оподаткування проводить повний цикл навчальної та науково-методичної роботи з підготовки бакалаврів та магістрів, підвищення кваліфікації, зокрема за напрямами додаткової професійної освіти  Бізнес-школи ДВНЗ «Університет банківської справи» за програмами mіnі-MBA.
На кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів (PhD) та докторантів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 
 
Історія кафедри обліку і оподаткування  
 
Кафедра обліку і оподаткування була створена у 2008 році.
Кафедра обліку і оподаткування є випусковою з підготовки:
 • бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»;
 • бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування»;
 • магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;
 • магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 
2008-2009 рр. – першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.
 У 2009 році відбувся перший випуск магістрів з обліку і оподаткування.
2009-2010 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Валерія Василівна Сопко.
2011-2012 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.
2012-2015 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Руслан Олександрович Костирко.
 
У 2013 році здійснено акредитацію навчальних дисциплін кафедри за магістерською програмою «Фінансово-облікова аналітика» спеціальності «Бізнес-адміністрування» у IFA (Інституті фінансових бухгалтерів, Велика Британія).
У 2013 році відбувся перший випуск магістрів з бізнес-адміністрування, випускники отримали не тільки дипломи державного зразка, а також дипломи IFA.
 
З вересня 2015 року і по теперішній час завідувачем кафедри обліку і оподаткування є доктор економічних наук, доцент Ірина Миколаївна Дмитренко.
У 2015 році зроблено перший набір на освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».
У 2016 році здійснено акредитацію в АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія) 5 навчальних дисциплін (F5–F9), які були інтегровані у навчальний план та увійшли до складу дисциплін кафедри за магістерською програмою «Облік і аудит у підприємницькій діяльності». У результаті отримано найширшу загальну акредитацію за 9 дисциплінами (перезаліками F1–F9) професійної схеми базового та просунутого рівня АССА.
 
Місія кафедри обліку і оподаткування - формування креативного мислення та високих фахових якостей студентської молоді на базі створення умов постійного заглиблення у професійне середовище обліково-аналітичної та аудиторської діяльності.
 
Мета діяльності кафедри обліку і оподаткування  - здійснення навчальної, методичної, наукової роботи та міжнародної співдружності для забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту, що здатні працювати на підприємствах різних організаційно-правових форм, у органах державного фінансового контролю, в аудиторських та консалтингових фірмах.
 
Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають значний практичний та науково-педагогічний досвід роботи. Це складає фундамент викладання фахових дисциплін на високому науково-методичному рівні з дотриманням стандартів вищої освіти та сучасних вимог міжнародних професійних організацій.
У складі кафедри 10 науково-педагогічних працівників, у тім числі: докторів наук, професорів – 2; докторів наук, доцентів – 2; кандидатів наук, доцентів – 4; старший викладач – 1; асистент – 1.
 
Кафедра обліку і оподаткування проводить повний цикл навчальної та науково-методичної роботи з підготовки бакалаврів та магістрів, підвищення кваліфікації, зокрема за напрямами додаткової професійної освіти  Бізнес-школи ДВНЗ «Університет банківської справи» за програмами mіnі-MBA.
На кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів (PhD) та докторантів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 
 

Дмитренко Ірина Миколаївна

Dmytrenko I M

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук за спеціальністю08.00.09 –

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2015),

завідувач-професор кафедри обліку і оподаткування 

ОСВІТА:

1984–1988 рр. – студентка денної форми навчання обліково-економічного факультету Донецького інституту радянської торгівлі (нині Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), диплом з відзнакоюОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація «Економіст».

ДОСВІД РОБОТИ:

Науково-педагогічний стаж складає 28 років.

З вересня 2015 р. і по теперішній час – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), завідувач-професор кафедри обліку і оподаткування.

2014–2015 рр. – Університет банківської справи Національного банку України  (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування.

1997–2014 рр. – Донецький державний комерційний інститут (з березня 2007 р. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського),доцент кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1990–1997 рр. – Донецький інститут радянської торгівлі (з жовтня 1996 р. – Донецький держаний комерційний інститут), асистент кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1989–1990 рр. – Донецький інститут радянської торгівлі,викладач (з погодинною оплатою) кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1988–1990 рр. – Куйбишевський відділ робітничого постачання виробничого об’єднання «Донецьквугілля», старший бухгалтер.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2015 р. – Диплом доктора економічних наук. Докторська дисертація на тему: «Теорія, методологія та організація аудиту корпоративних систем».

2001 р. – Атестат доцента кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1997 р. – Диплом кандидата економічних наук. Кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-методологічні аспекти аудиту в умовах формування ринкових відносин».

ПРОФЕСІЙНІ КВАЛІФІКАЦІЇ:

З 1998 року – сертифікований аудитор (Аудиторська палати України).

З 2002року – викладач програм обов’язкового підвищення кваліфікації аудиторів України.

З 2008 року – тренер-консультант з курсу «Аудит» за Програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CIPA.

З 2009 року – акредитований бізнес-тренер з курсу «Внутрішній аудит» за Європейською програмою IFA (TheInstituteofFinancialAccauntаnts – Інституту фінансових бухгалтерів, Велика Британія) Бізнес Освітнього Альянсу (Business Education Alliance, м. Київ).

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

У 1996 році пройшла стажування  у Коркському університеті (Ірландія)  як учасник міжнародного проекту JEP№10030-95 «Розробка навчального плану з життєздатної економіки» за Програмою TEMPUS-TACIC.

У період з 1997 року по 2000 рік пройшла підвищення кваліфікації за програмами «Екологічний менеджмент для майбутнього: навчання викладачів»; «Міжнародний управлінський облік» під егідою USAID – Агенції США з міжнародного розвитку, Української Екологічної Академії наук та Київського національного економічного університету.

З 2015 року учасник проекту акредитації ВНЗ за курсами професійної кваліфікації АССА – Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (Велика Британія); розробник та викладач акредитованого курсу професійної схеми АССА – F8 «Аудит і підтвердження звітності».

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Аудит;

Внутрішній аудит (IFA);

Аудит і підтвердження звітності (F8 – АССА);

Організація і методика аудиту.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Проблеми зовнішнього та внутрішнього аудиту, внутрішньокорпоративного контролю, інтегрованої звітності, консолідації фінансової звітності, забезпечення якості аудиторської діяльності.

Є науковим керівником держбюджетної науково-дослідної теми «Інформаційно-аналітичне забезпечення сталого розвитку корпоративних систем» (державний реєстраційний номер 0117U004228).

 

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2015-2016 рр. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К26.883.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність) у ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Підготувала 4 кандидатів економічних наук. Здійснює наукове керівництво двома аспірантами.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

У 2014 році прийняла участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Розвиток аудиту в Україні у контексті європейської інтеграції» під егідою Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

У 2015  році пройшла підготовку на семінарі Всесвітнього банку та Фонду МСФЗ «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ».

У 2016 році пройшла підготовку на тренінгу АССА  «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА».

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – пройшла обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів України.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 150 публікацій (у тому числі 4 монографії, 6 навчальних посібників, 45 статей у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, зокрема 8 статей у фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах), із них основні:

Монографії

 1. Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем: [монографія] / І. М. Дмитренко. – К. : ТОВ «Кондор-Видавництво», 2013. – 364 с.
 2. Дмитренко І. М. Внутрішній аудит в корпораціях: системний підхід до організації: [монографія] / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 267 с.
 3. Дмитренко І. М. Аудит: діагностика безперервності діяльності підприємств: [монографія] / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 320 с.
 4. Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект: [монографія] / Л. О. Сухарева, С. М. Петренко, І. В. Сіменко, І. М. Дмитренко. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 213 с.

Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України

 1. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : [навч. посібник] / І. М. Дмитренко. – К. : ТОВ «Кондор-Видавництво», 2013. – 398 с.

Навчальні посібники

 1. Дмитренко И.Н. Информационное обеспечение внутреннего контроля стратегии бизнеса: [науч.-практ. пособие] / И.Н. Дмитренко, Л.А. Сухарева, П.Н. Сухарев. – Донецк : ДКИ, 1998. – 55 с.
 2. Дмитренко И.Н. Внутренний аудит: методология и организация: [науч.-практ. пособие] / Л.А. Сухарева, И.Н. Дмитренко. – Донецк : ООО «Норд-компьютер», 2000. – 75с.
 3. Дмитренко И.Н. Учебно-методический комплекс по изучению курса «Основы аудита» для студентов специальностей 7.050106 «Учет и аудит», 7.050104 «Финансы» / И.Н. Дмитренко, Е.В. Бедзай, Т.В. Соловьева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2000. – 84с.
 4. Дмитренко И.Н. Аудит обоснованности и соблюдения учетной политики предприятия : [учеб.-практ. пособие] / И.Н. Дмитренко, Е.А. Воловик. – Донецк : «Норд-компьютер», 2002. – 80с.
 5. Дмитренко І.М. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посібник] / І.М. Дмитренко, Р.О. Костирко, О.Е. Лубенченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 300 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Дмитренко І. М. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності / І. М. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С. 41–51.
 2. Дмитренко І. М. Системно-орієнтований аудит: перспективи розвитку та адаптації в корпоративних системах / І. М. Дмитренко // Вісник НАСОА. Спецвипуск, присвячений 20-річчю незалежного аудиту в Україні. – 2013. – С. 79–83.
 3. Дмитренко І. М. Етапи еволюції світового аудиту: систематизація змістовних ознак / І. М. Дмитренко // Вісник ДонНУЕТ. Економічні науки. – 2012. – № 3 (55). – С. 336–345.
 4. Дмитренко И. Н. Перспективы имплементации новой парадигмы системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Вісник ДонНУЕТ. Економічні науки. – 2011. – № 4 (52). – С. 313–319.
 5. Редько А. Ю. Перспективы развития системно-ориентированного аудита / А. Ю. Редько, И. Н. Дмитренко // Бухгалтерский  учет и аудит. – 2011. – № 9. – С. 50–54.
 6. Дмитренко І. М. Параметризація економічної безпеки як об’єкта внутрішнього аудиту / І. М. Дмитренко, Т. М. Чалкіна // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2007. – Вип. 24, Т. 3. – С. 327–334.
 7. Дмитренко І. М. Стандартизація в системі внутрішнього контролю корпоративних бізнес-структур: концептуальні підходи / І. М. Дмитренко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2007. – Вип. 27. – С. 107–114.
 8. Дмитренко І. М. Етапи організації відділу внутрішнього аудиту в корпоративних бізнес-структурах / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2006. – Вип. 21, Т. 3. – С. 208–213.
 9. Дмитренко І. М. Оцінка безперервності діяльності суб’єктів господарювання в контексті міжнародних стандартів аудиту / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2005. – Вип. 19, Т. 3. – С. 30–36.
 10. Дмитренко І. М. Альтернативні підходи до оцінки системи внутрішнього контролю підприємств / І. М. Дмитренко, М. В. Борисенко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2004. – Вип. 16, Т. 3. – С. 33–39.
 11. Дмитренко И. Н. Методы трансфертного ценообразования в экономической политике транснациональных корпораций: преимущества и недостатки / И. Н. Дмитренко, И. Насри аль Хинди // Вісник ТАНГ. Серія економічна. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 246–251.
 12. Дмитренко И. Н. Внутренний финансовый контроль: история исследования, состояние и перспективы / И. Н. Дмитренко, Л. А. Сухарева, М. В. Борисенко // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2004. – Вип. 16. – С. 84–91.
 13. Дмитренко И. Н. Моделирование типов хозяйственных нарушений как основа разработки методик внутреннего контроля / И. Н. Дмитренко, М. В. Борисенко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 10. – С. 56–58.
 14. Дмитренко И. Н. Аудиторский риск: подходы к оценке / І. М. Дмитренко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 8. – С. 38–43.
 15.  Дмитренко И. Н. Оценка существенности ошибок в аудиторской практике: методический аспект / І. М. Дмитренко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 7. – С. 59–63.
 16. Дмитренко І. М. Правове регулювання фінансового контролю в Україні / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2003. – Вип. 15, Т. 3. – С. 41–46.
 17.  Дмитренко І. М. Характер помилок у фінансовій звітності, порядок їх виявлення та виправлення / І. М. Дмитренко // Вісник ЖІТІ. – 2002. – Вип. 19. – С. 96–100.
 18. Дмитренко І. М. Вплив специфіки корпоративного управління на необхідність функціонування служб внутрішнього аудиту / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2002. – Вип. 13, Т. 3. – С. 232–237.
 19. Дмитренко І. М. Екологічний аудит в контексті сталого розвитку Донецького регіону / І. М. Дмитренко, М. М. Шафоростова // Вісник ДонДУЕТ. Економічні науки. – 2000. – № 7. – С. 61–65.
 20. Дмитренко І. М. Облікова політика підприємства: обґрунтування та аудит її дотримання / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2001. – Вип. 12, Т. 4. – С. 144–149.
 21. Дмитренко І. М. Організаційні аспекти оптимізації обліково-контрольної діяльності бухгалтерських служб акціонерних комерційних підприємств / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 1999. – Вип. 8, Т. 2. – С. 242–246.

Статті у наукових фахових виданнях,

цитованих у міжнародних наукометричних базах

 1. Дмитренко И. Н. Правовое и регламентное обеспечение системы внутрикорпоративного контроля: проблемы и решения / И. Н. Дмитренко // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 49–53.
 2. Дмитренко И. Н. Системно-ориентированный аудит: проблемы методологии и тенденции развития / И. Н. Дмитренко // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – № 6. – С. 52–62.
 3. Дмитренко И. Н. Эволюция концептуального подхода к допущению непрерывности деятельности субъектов хозяйствования / И. Н. Дмитренко, И. Н. Белоусова // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – № 10. – С. 34–38 ; № 11. – С. 49–54.
 4.  Дмитренко И. Н. Грани усиления организационного потенциала целостной системы внутрикорпоративного контроля / И. Н. Дмитренко // Экономический анализ. – 2009. – № 9 (138). – С. 25–30.
 5. Дмитренко И. Н. Система внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг: опыт формирования информационной базы в Украине / И. Н. Дмитренко, И. Н. Рыкова // Экономический анализ. – 2010. – № 11. – С. 38–42.
 6. Дмитренко И. Н. Модель делового совершенства EFQM как инструмент оценки качества аудиторских услуг / И. Н. Дмитренко, И. Н. Рыкова // Экономический анализ. – 2010. – № 12. – С. 43–48.
 7. Рыкова И. Н. Международный опыт применения правовых инструментов в аудиторской деятельности / И. Н. Рыкова, И. Н. Дмитренко // Экономический анализ. – 2010. – № 13. – С. 10–14.
 8. Дмитренко И. Н. Имплементация новой парадигмы системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 32. – С. 49–53.

 

Тези за матеріалами зарубіжних конференцій

 1. Dmytrenko I. Model of business perfection EFQM as the tool of the estimation of quality of auditor services /Dmytrenko // Proceedings of the 15-th GBU- International Conference(CDAIBE’08, Braşov, 1012Nov., 2008) / George Bariţiu University of Braşov. – Bucharest : «Editura Didactica si Pedagogica» Publishing House, .
 2. Дмитренко И.Н. Системно-ориентированный аудит в Украине: факторы торможения и развития / И.Н. Дмитренко // Страны СНГ в условиях глобализации : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, «ЭКОН-ИНФОРМ», 2005. – С. 390–392.
 3. Дмитренко И. Н. Аудиторский комитет: позиционирование в системе внутрикорпоративного финансового контроля / И. Н. Дмитренко // Аудит, налоги и бухгалтерский учет в Российской Федерации: основы, теория и практика : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : НОУ «Приволжский Дом Знаний», 2006. – С. 149–155.
 4. Дмитренко И. Н. Модели корпоратизации и их влияние на организацию внутрикорпоративного контроля / И. Н. Дмитренко // Страны с переходной экономикой в условиях глобализации : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, 2007. – С. 563–567.
 5. Дмитренко И. Н. Концепция системно-ориентированного аудита: от стандартов к практике / И. Н. Дмитренко // Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами. Татуровские чтения : материалы XXXV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 110-летию со дня рождения проф. С. К. Татура. – М. : МГУ, 2007. – С. 73–79.
 6. Дмитренко И. Н. Правовое воздействие на обеспечение доверия общества к аудиторам: зарубежный опыт / И. Н. Дмитренко // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж : ВГУ, 2008. – С. 81–84.
 7. Дмитренко И. Н. Адаптация модели делового совершенства EFQM для оценки качества аудита / И. Н. Дмитренко // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Варна : ТУ-Варна, 2008. – С. 704–707.
 8. Дмитренко И. Н. Методология стандартизации внутреннего контроля в среде корпоративного управления / И. Н. Дмитренко // Аудит, налоги и бухучет: основы, теория и практика : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : НОУ «Приволжский Дом Знаний», 2008. – С. 67–71.
 9. Дмитренко И. Н. Функционирование системы внутрикорпоративного контроля как основной фактор развития системно-ориентированного аудита / И. Н. Дмитренко // Роль учетных практик в обеспечении устойчивого развития предприятий : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, 2008. – С. 444–451.
 10. Дмитренко И. Н. Парадигма системно-ориентированного аудита: современный вектор развития / И. Н. Дмитренко // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посв. 80-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита (30 июня 2011 г.) : в 2 т. / под ред. В. В. Панкова, В. И. Петровой. – М. : ГОУ ВПО «РЭУ имени Плеханова», 2011. – Т. 2 – С. 414–422.

Тези за матеріалами конференцій

 1. Дмитренко И. Н. Контроль качества аудита: от стандартов к практике / И. Н. Дмитренко // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : АПУ, САУ, 2001. – С. 132–135.
 2. Дмитренко И. Н. Пути и возможности развития системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні (10 років аудиту в Україні) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : САУ, АПУ, 2002. – С. 249–253.
 3. Дмитренко И. Н. Организационные предпосылки становления системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Международные стандарты аудита и их применение в практической деятельности : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. – Севастополь : Севастопольское ТО САУ, 2004. – С. 26–35.
 4. Дмитренко И. Н. Параметрическая модель как основа стандартизации и тестирования системы внутреннего контроля предприятий / И. Н. Дмитренко // Аудит у посттоталітарному суспільстві : матеріали Міжрегіон. наук. конф. – К., Чернігів : САУ, АПУ, 2005. – С. 62–69.
 5. Дмитренко И. Н. Внутрифирменный контроль качества аудита: новые требования международных стандартов / И. Н. Дмитренко // Актуальные вопросы применения стандартов аудита и этики : материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. – Запорожье : РО АПУ, ТО САУ, 2007. – С. 65–72.
 6. Дмитренко И. Н. Контроль качества аудиторских услуг: механизм применения модели делового совершенства EFQM / И. Н. Дмитренко // Сучасні вимоги до обліку та контролю в контексті глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – С. 66–69.
 7. Дмитренко И. Н. Внутрикорпоративные стандарты контрольной деятельности: иерархический подход к разработке / И. Н. Дмитренко // Проблеми і перспективи реалізації контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 286–292.
 8. Дмитренко І. М. Яким бути Звіту незалежного аудитора в контексті нової парадигми системно-орієнтованого аудиту / І. М. Дмитренко // 20 років аудиту: досягнення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : АПУ, САУ, 2013. – С. 43–49.
 9. Дмитренко І.М. Феномен «розриву очікувань» користувачів та чинники забезпечення довіри суспільства до професійного аудиту // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : НАСОА, 2016. – С. 53–58.
 10. Дмитренко І.М. Проблеми інституційного оформлення незалежного професійного аудиту в Україні / І.М. Дмитренко // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 367–369.

Статті в інших виданнях

 1. Дмитренко І.М. Правове й регламентне забезпечення незалежності аудиторів: проблеми та рішення / І.М. Дмитренко // Аудитор України. – 2007. – № 8. – С. 12–16.
 2. Дмитренко И.Н. Обеспечение доверия общества к аудиторам: международная практика правового регулирования / И.Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2008. – № 19. – С.  16 –19.
 3.  Дмитренко И.Н. Информационно-регламентное обеспечение внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг /  И.Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2009. – № 7 – 8. – С. 62–63.
 4. Дмитренко І.М. Вплив сучасних тенденцій глобалізації на інституційне оформлення професійного аудиту в Україні / І.М. Дмитренко // Кримський економічний вісник. – 2012. – № 1(01). – Частина І. – С. 165–169.
 5. Дмитренко И. Н. Системно-ориентированный аудит интегрированной отчетности корпоративных бизнес-структур: взгляд в будуще / И. Н. Дмитренко // Аудитор України. За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «МСФЗ та інтегрована звітність: сучасність та майбутнє» (м. Севастополь, 22–23 серп. 2013 р.). – 2013. – № 10 (215). – С. 11–17.

 

Долінська Оксана Михайлівна

Dolinska O M

Старший викладач кафедри обліку і оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

старший викладач кафедри обліку і оподаткування,

провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу

ОСВІТА:

З 2013 рр. – аспірантка за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – д.е.н., професор Костирко Р.О. Тема дисертації: «Внутрішній аудит в системі управління комерційного банку».

2011 – 2013 рр. – студентка денної форми навчання Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит».

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2016 р. – старший викладач кафедри обліку і оподаткування, провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

2013 р. – 2015 р. – фахівець кафедр, викладач кафедри обліку і оподаткування (на погодинній основі) Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Аудит

Економічний аналіз

Облік і аудит у банках

Фінансовий облік ІІ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Внутрішній аудит в управлінні комерційним банком

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 12 друкованих праць, із них 2 статті у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 8 тез доповідей.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Статті

1. Долінська О.М. Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2015. – 254 с. (с. 67-74)

2. Долінська О.М. Методика планування внутрішнього аудиту в банках України за ризик-орієнтованим підходом. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension - Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. - 132 p. (с.116-123, Номер державної реєстрації 0113U007515 Включено до наукометричної бази РИНЦ)

3. Долінська О.М., Костирко Р.О. Місце та роль внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с.

4. Долінська О.М. Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / О.М. Долінська // НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – ISSN 2071-4653. (с. 403-410)

Участь у наукових конференціях

1. Долінська О.М. Документальне забезпечення внутрішнього аудиту комерційного банку // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015  р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. У 3-х частинах.–  Ужгород: Видавничий дім  «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – 152 с. (с. 147-148)

2. Долінська О.М. Оцінка якості внутрішнього аудиту. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-пр інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С.408. (с. 119-120)

3. Долінська О.М. Особливості ефективного функціонування служби внутрішнього аудиту банку // Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 травня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 192 с. (с. 135-136)

4. Долінська О.М. Етапи внутрішнього аудиту банку. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: Тези доповідей учасників V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : УБС НБУ,  2015. – 208 с. (с. 192-193)

5. Долінська О.М. Внутрішній аудит згідно міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників IV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – 263 с. (с. 177-179)

6. Долінська О.М. Теоретичні аспекти здійснення аналітичних процедур при проведення внутрішнього аудиту банку / О.М. Долінська // Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.) : тези доп. / Відп. ред. С.В. Бардаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 191с. – Укр., рос. та англ. мовами. (с. 67-70)

7. Dolinska O.M. Advantages organization of internal audit in banks Ukraine using the format XBRL // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 340 p. (с. 236-239), Включено до наукометричної бази РИНЦ, переданий на рецензування  для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 

8. Долінська О.М. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. // Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 15-16 травня 2014 року. КНУ імені Тараса Шевченк

Коблянська Олена Іванівна

Kobljanska O I

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

1986-1989 рр. - аспірантка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка
1978-1983 рр. - студентка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Присвоєна кваліфікація економіст, викладач політичної економії  

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2012 р. - і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
2001- 2012 р. - Консультант з питань бухобліку та аудиту консалтингової компанії «Євроконсалт» (за сумісництвом).
2008-2009 р. - ТОВ «Оптимус-Київ» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1997-2007 р. - Польське Представництво «Оптіконнект» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1994-1997 р. - Київський інститут менеджменту та бізнесу при Київському Університеті ім. Т.Г. Шевченка на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1993-2012 р. - Доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво аспірантом Івченко В.В. «Формування та аналіз консолідованої фінансової звітності банківської групи».

 Має одного захищеного кандидата економічних наук .

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 1995 р. − Аудиторська Палата України: отримано сертифікат аудитора категорії А (з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств)
 2. 2002 р. − Інститут судових експертиз. Отримано сертифікат судово-бухгалтерського експерта з правом проведення судово-економічних експертиз з дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності
 3. 2013 р. Бізнес-освітній альянс. Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013 р.
 4. 2013 р.   Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013 р.
 5. 2015 р. Всесвітній банк та Фонд МСФЗ. Семінар «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ», м. Київ. / Сертифікат від 18-19.11.2015.
 6. 2016 р Компанія «Olerom», участь у міжнародному форумі  «Forum one Ukraine - 2016» в м. Києві. / Сертифікат від 15.10.2016.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Організація  бухгалтерського обліку

Роль бухгалтера у бізнес-середовищі (F1 – ACCA)

Оподаткування (F6 – ACCA)

Фінансовий облік (поглиблений курс)

Корпоративна звітність

Історія розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Облікова політика підприємств

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Оподаткування суб’єктів господарювання та вдосконалення податкової звітності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 90 друкованих праць, із них  2 навчальних посібника, понад 50 статей у фахових виданнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Навчальні посібники

 1. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.і доп. - К .: Знання, 2007. - 471с.
 2. Звітність підприємства: навч.-метод. посібник / Н. А. Остап’юк, О. І. Коблянська та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 496с.

Статті

 1. Коблянська О.І., Ковальчук О.М. Особливості відображення імпортних операцій у світлі Податкового кодексу України // Облік і фінанси АПК. -  2011. -  № 3. - С. 62-67
 2. Коблянська О.І. Сафонов Т.І. Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні:Збірник наукових праць. Вип. 11. – К., 2011, с.43-48.
 3. Kobljanska O. Actual aspects of environmental enterprises // Societal Innovations for Global Growth. – Mikolo Romerio universitetas. – 2012. – p.673-683
 4. Коблянська О.І. Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів // Вісник УБС НБУ. -2013 - №2. – С.246-251
 5. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №1. –с.233-238
 6. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №3. –с.133-138
 7. Коблянська О.І., Лабан А.Ю. Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін в податковому законодавстві // Вісник УБС – 2015. - №2. – с.149-153
 8. Коблянська О.І., Кондратов Є. О. Сучасний стан аутсорсінгу бухгалтерського обліку // Вісник УБС – 2016. - №1. – с.149-153
 9. Коблянська О.І., Коблянська Г.Ю., Гаркава Ю.О. Вексельні операції:  бухгалтерський облік  та оподаткування // Вісник УБС – 2016 . -  №1-2. – с.89-97 

 

Конах Анна Іванівна

Konach A I

Асистент кафери обліку і оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСВІТА:

2005 – 2009 рр. – студентка денної форми навчання НПУ імені М.П Драгоманова, ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки «Філологія», кваліфікація бакалавр філології; вчитель української мови та літератури.

2009 – 2011 рр. – студентка заочної форми навчання НПУ імені М.П Драгоманова, ОКР «Магістр» за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація викладач української мови та літератури; вчитель російської мови та зарубіжної літератури.

2010 – 2012 рр. – студентка екстернатної форми навчання Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки «Облік і аудит», кваліфікація бакалавр з обліку і оподаткування.

2013 – 2015 рр. – студентка заочної форми навчання Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), ОКР «Магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація магістра з обліку і оподаткування.

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2015 р. – асистент кафедри обліку і оподаткування Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

2015 р. –2012 р. – фахівець Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

2012 р. – 2009 р. – лаборант кафедри обліку і оподаткування та кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2014 р. – навчання за програмою тематичного семінару «Управління конфліктами», свідоцтво від Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Українська мова за професійним спрямуванням;

Бухгалтерський облік;

Історія розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

 

Костирко Руслан Олександрович

Kostyrko R O

Доктор економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук; спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2011 р.),

професор кафедри бухгалтерського обліку (2013 р.),

професор кафедри обліку і оподаткування

ОСВІТА:

2007-2011 рр. – докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Національна академія статистики, обліку та аудиту.

1998-2000 рр. – аспірант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Східноукраїнський державний університет.

1992-1997 рр. – студент Східноукраїнського державного університету, диплом з відзнакою ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік та аудит», кваліфікація «Економіст».

РОБОТА:

З квітня 2017 і по теперішній час – професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2016 р. по березень 2017р. – директор Інституту банківських технологій та бізнесу, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2012 р. по серпень 2016 р. – завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2012 р. по теперішній час – професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту (за сумісництвом).

З вересня 2011 р. – професор кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2010 р. – в.о. професора кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).  

З серпня 2004 р. по січень 2007 р. – доцент кафедри контролю і аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З вересня 2003 р. по серпень 2004 р. – доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З грудня 2000 р. по вересень 2003 р. – асистент кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З червня 1997 р. по січень 1998 р. – аудитор, аудиторська фірма ТОВ «Луганський аудиторський сервіс – ЛАС».

З травня 1994 року – помічник аудитора,  аудиторська фірма ТОВ «Луганськ-аудит».

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

Протягом 2015-2016 рр. був головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З 2014 р. по теперішній час є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит / 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами та 2 докторантами. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2012 р. – підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №543144).

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – Обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів України.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Постійно залучається в якості міжнародного експерта-члена експертної групи Незалежної  казахстанської агенції із забезпечення якості освіти (Республіка Казахстан). 

Приймав участь в програмі «Запрошений професор» в Східно-Казахстанському державному технічному університеті ім. Д. Серікбаєва в 2011, 2012 та 2013 рр.

З 2009 року є членом міжнародної Ради Кураторів програми European Business Competence* License (EBC*L, Відень).

З 1999 року по теперішній час – викладач професійних бізнес-освітніх програм підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів і аудиторів в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Російській Федерації, в т. ч.: IFA, АССА, CIMA, EBC*L, САР/СІРА.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Аудит

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Очолює наукову школу «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» ДВНЗ «Університет банківської справи».

Наукові дослідження в сфері розробки та впровадження міжнародних стандартів інтегрованої звітності, обліку та аудиту.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 8 монографій, 4 навчальних посібника, опублікованих українською, російською та англійською мовами в Україні та за кордоном.

Монографії

Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави: Монографія.-Луганськ: Вид-во “Ноулідж”, 2013. – 250 с.

Навчальні посібники

Костирко Р.О., Костирко Л.А., Темнікова Н.В. Стратегічний фінансовий менеджмент (рекомендовано МОН України гриф № 1/11-6718 від 06.05.2014 р.) Навчальний посібник: Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2014.

Статті

 1. Костирко Р.О. Організація пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств / Р. О. Костирко // Фінансовий простір : електронне наукове фахове видання Міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 93-99. (EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), Cite Factor (США), Universal Impact Factor (Австралія), Research Bib (Японія).
 2. Костирко Р.О. Внутрішній контроль в антикризовому управлінні підприємства: методологія, організація / Р. О. Костирко // Współpraca Europejska. – 2015. – № 2(2). – P. 100-107. ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726), Google Scholar, Citefactor indexing, Ulrichs web Global Serials Directory, Research Papersin Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO host, Get Info, Research Bible).
 3. Костирко Р.О., Середа О.О. Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України / Р. О. Костирко, О.О.Середа  // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(17). – 2015. – С. 68-75. (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 4. Костирко Р.О. Внутрішній контроль господарюючих суб’єктів/ Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2014. – № 8 (215).– С. 94-99  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 5. Костирко Р.О. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу/ Р. О. Костирко //Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(13). – 2014. – С. 49-54.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 6. Костирко Р.О.Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів / Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. - № 8(215). – С.94-99(Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 7. Костирко Р.О.Перспективи міжнародної інтегрованої звітності/ Р. О. Костирко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2014. – № 794. – С. 181-187.
 8. Костирко Р.О., Шпаковська Н. І. Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри / Р. О. Костирко, Н. І.Шпаковська // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №2(14). – 2014. – С. 53-60.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru)
 9. Костирко Р.О. Сучасні тенденції розвитку корпоративної соціальної звітності / Р. О. Костирко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – Випуск 2(11). – Ч.2. – К.: ПП «Рута», 2013. – с. 116-132.
 10. Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Фінансова безпека держави  і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н.В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. - №    4. – с. 117-125.

 

Кузнецова Світлана Анатоліївна

Kyznetsova S A

Доктор економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2009),

Академік Академії економічних наук України

(за спеціальністю «Облік та аудит») (2012р.)

професор кафедри фінансів та банківської справи (2013),

Член Методологічної Ради Інституту Аудиту України (2014),

професоркафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2007-2009– докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2007–Doctor of Philosophy Economic Sciences (Ph.D.) за спеціальністю «Economics (Accounting, Analysis and Auditing)»

2001-2002– здбоувач наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), Тернопільський національний економічний університет

1994-1998 рр. – студентка Севастопольського національного технічного університету,диплом ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «економіст»

1991-1994 – студентка Мелітопольского автомоторного технікуму, диплом з відзнакою ОКР «Молодий спеціаліст» за спеціальністю «Економіка та планування в галузях народного господарства», кваліфікація «технік-економіст»

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2017 р. – професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи»

2010-2016 – член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України (підкомісія «Фінанси і кредит», підкомісія «Облік і аудит»)

2015-2017 –завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, керівник напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2013-2017 –професор University of Wales (UK – Велика Британія)

2010-2015 –завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, керівник напряму підготовки «Фінанси і кредит», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2009-2010 –завідувач кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет.

2008-2009– заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет.

2005-2008– доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

з 2004 р. – директор аудиторської фірми «МІНІМАКС-АУДИТ»

2003-2005– доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

2002 р.– старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

1999-2002– викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

1994-1999 – економіст, бухгалтер-методист, заступник головного бухгалтера, ЗАТ «АвтоЗАЗ-ДЕУ»

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2016 р. – Подяка Голови Національного банку України

2016 р. – цінний дарунокНаціонального банку України

2016 Нагорода за відмінні досягнення у викладанні лекцій для студентів за програмою Erasmus+, Економічний університет в Катовіце, Польща

2016 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2016 р. – Подяка Депараменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за особисті трудові досягнення, забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки та вагомий внесок у розвиток освітньої галузі)

2016 р. – Подяка Депараменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  за підготовку та проведення відбіркового етапу Всеукраїнскього турніру з фінансової грамотності

2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2014 Топ 10 статей в теорії ігор, SSRN World Ranking, серпень 2014 (Стаття «The Information Perspective of Management Accounting in Ukraine: The Synergistic Approach and Arrow's Impossibility Theorem')

2013р. Подяка Міністерства освіти і науки України

2012 р. Подяка Міністерства освіти, науки молоді та спорту України

2011 р. Подяка Міністерства освіти, науки молоді та спорту України

2010 р.Пані Науковець(Відзнака міського голови)

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2011-2012 р. – Член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Має 2 захищених кандидатів економічних наук.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2017р.Сертифікат  про знання англійської мови IELTS- загальний рівень 6.5 (B2)

2016р.Сертифікат  про знання англійської мови FCE (FirstCertificate in English) - загальний рівень B2 (GradeB- Просунутий рівень) та рівень C1 ( Advanced– Просунутий рівень) з використання мови, читання та слухання, CambridgeEnglish Language Assessment

2016р.Сертифікат Erasmus+ mobility for incoming teaching, Poland

2010 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Розробка та впровадження електронних курсів на базі Moodle», НУБІП

2008 р. Сертифікат «Project Management», (вид. Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ), м. Київ

2008 р.Certificate «Specialist in Global Project Management» (Project Management Institute (PMI), Business Management Consultants, Belgium

2003 р.Сертифікат Аудитора України (серія А)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Міжнародні організації та проектні групи:

Постійний член дослідницької групи з управлінського обліку MARG, London School of Economics and Political Science,LSE (London, Велика Британія)

Член Американської фінансової асоціації (The American Finance Association)

Член Європейської облікової асоціації (The European Accounting Association)

Член Облікової та Фінансової Асоціації Австралії та Нової Зеландії AFAANZ (Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand)

Член Методологічної Ради Інституту Аудиту України

 

Наукові міжнародні проекти (основні):

2015-2016 – член міжнародних наукових комітетів  15th World  Business Research Conference, Tokyo, Japan; Business and Social Sciences Research Conference,University of London, UK; 29th International Business Research Conference Tokyo, Japan; 9th International Business Research Conference, Sydney,Business and Social Sciences Research Conference Thailand;

     Освітні міжнародні проекти:

2017 грант на викладання дисциплін за спеціальністю «Облік та оподаткування», VSB - Technical Universityof Ostravа,Czech Republic
2015-2016 Член проектної групи з акредитації бакалаврських та магістерських програм «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» ZEvA Agency,  Germany (програми акредитовано)

Членство в редакційних колегіях міжнародних наукових фахових видань:

Global Review of Accounting and Finance (Австралія), Journal of Finance and Accounting (USA), Universal Journal of Accounting and Finance (USA), Основы економики, управления и права (Росія), International Journal of Economics, Finance and Management Sciences (USA), Science Journal of Business and Management (USA), Головний редактор Universal Journal of Accounting and Finance (USA)  - Спеціальний випуск «Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment», 2014 (USA)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Управління ефективністю

Стратегічний аналіз

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та бізнесу в умовах хаотичного структурування економіки (засновник напряму)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 230 друкованих праць, із них 8 монографій, 18 - навчальних посібників,  114 статтей у фахових виданнях, 43 статті у виданнях, цитованих у наукометричних базах (США, Австралія, Нідерланди, Велика Британія, Китай, Росія, Польща, Естонія),  11 Свідоцтв про авторське право.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Кузнецова С. А. Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / (С.А. Кузнецова, О. В. Лебідь,В. М. Косарєв та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової.– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015.– 277с.
 2. Кузнецова С. А.Інтегрована бухгалтерська  звітність: інформаційна відповідь на запит суспільства та економіки щодо соціальної відповідальності бізнесу. – Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.
 3. Кузнецова С. А. Фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки. - Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.О. Кохан та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200с.
 4. Кузнецова С. А. Трансформационные перспективы финансового менеджмента в современном обществе и нестабильной экономике: Экономика  и управление в ХХІ веке– Том7: Менеджмент в современных условиях [монографія] / [С.И. Ашмарина, В.С. Гродский, С.А. Кузнецова и др.] – Самара; Издательство «Глагол», 2011. – 168 с.
 5. Кузнецова С. А. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 148 с.
 6. Кузнецова С. А. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК  України: [монографія] / [С.А. Кузнецова, С.О. Кучеркова]; за заг. ред. С.А. Кузнецової – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156 с.
 7. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008.
 8. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

Підручники, навчальні посібники

 1. Кузнецова С. А. Банківська система: практикум [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Пестовська З.С.Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 348 с.
 2. Кузнецова С. А. Фінанси [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 384 с.
 3. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – К.: Центр учбової літератури – 2014. – 124 с. (з грифом МОН України)
 4. Кузнецова С. А. Банківська система [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. –– К.: Центр учбової літератури – 2014. – 400 с.(з грифом МОН України)
 5. KuznetsovaS. Finance: workshop: studentstextbook [навчальний посібник] / S. KuznetsovaM. Vakulich, Z. Pestovska,O. Prihodko,O. Shtanko, O. Evtushenko; scienceedS.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 124 p.
 6. KuznetsovaS. Payment and credit relations in the foreign economic activity of enterprise [навчальний посібник] / S. Kuznetsova, Varenik V., Vakulich M.; science ed.  S.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 92
 7. Кузнецова С. А. Державний екзамен з фаху за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: якісна та успішна підготовка [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Євтушенко О.А. Пестовська З.С.; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 140 с.
 8. KuznetsovaS. Money and credit (for non-financial specialties) [навчальний посібник] / S. Kuznetsova, , Pestovska; science ed.  S.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 124 p.
 9. Кузнецова С. А. Фінанси підприємств: практикум. Том 2. Фінансова діяльність підприємств [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 128 с.
 10. Кузнецова С. А. Фінанси підприємств: практикум. Том 1.Основи фінансів підприємств: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,
 11. Кузнецова С. А. Гроші та кредит: практикум [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Штанько О.Д., Пестовська З.С., Євтушенко О.А.; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,
 12. Кузнецова С. А. Фінансове планування і прогнозування. Том 1. Основи фі­нансового планування. Бюджетування: практикум: [навчальний посібник] (2-е вид. перероб. та доповн.) / С.А. Кузнецова, О.М. Приходько; за заг. ред. Кузнецової С.А. – Д.:  Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012. – 124 с.
 13. Кузнецова С. А. Фінанси: практикум [навчальний посібник] // Кузнецова С., Вареник В., Пестовська З. та інш. .; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012 р. - 132 с.
 14. Кузнецова С. А. Банківська система: у схемах і таблицях [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. ; за заг. ред. Кузнецової С.А.Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,2012 . - 320 с.
 15. Кузнецова С. А. Сінергія інформації в бізнесі [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 120 с.
 16. Кузнецова С. А. Фінансове планування і прогнозування. Том 1. Основи фі­нансового планування. Бюджетування: практикум: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, О.М. Приходько; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012. – 124 с.
 17. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 180 с. (10,46 друк. арк.)
 18. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в  управлінні підприємством: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 230 с. (12,09 друк. арк.) (з грифом МОН України)

Статті

статті у закордонних наукових фахових виданнях:

 1. Kuznetsova, S. and Vakulich, M., (2017). Investment Climate Rating Evaluation: The Case of Ukrainian Economy.Financial Risk and Management Reviews,3(1), pp.1-12.
 2. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2016). How to Present 'Financial Health' Analysis More Visual and Understandable for Stakeholders: Model, Configuration, Techniques, Advances in Economics, Business and Management Research . Atlantis Press: Amsterdam - Hong Kong- Paris. p
 3. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2016). Corporate culture diagnostics in Management Control: evidence from Ukraine, Journal of Economics and Management, 26/16
 4. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2015). Information Support of Management Control in Information Asymmetry and Modern Instability.Universal Journal of Management, 3 ,153 - 159. doi: 10.13189/ujm.2015.030403.
 5. Svitlana Kuznetsova. Synergistic Development of Accounting, Finance and Government in the Chaotic Environment: Integrated Reporting, Money Theory and Financial Crises Diagnostic. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 1-7. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.11
 6. Svitlana Kuznetsova, Inna Tyvanyuk. Measurement in Financial Statement: Retrospection and Prospects in the Chaotic Environment. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 13-20. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.13
 7. Кузнецова С. А. Ликвидность задолженности компаний: новый инструментарий финансового анализа / С.А. Кузнецова// Основы экономики, управления и права.  –  2014.  – № 4 (16) .  –  с.63-67.
 8. KuznetsovaS. The information perspective of management accounting in Ukraine: the synergistic approach and Arrow’s impossibility theorem / S. Kuznetsova, // World Journal of Social Sciences.Zia World Press , Australia. - Vol. 4. No. 1. March.140 – 153.
 9. Кузнецова С. А. Финансовый инструментарий комплексной оценки состояния дебиторской задолженности на макро -,  мезо - и микроуровнях национальной экономики / С.А. Кузнецова// Вестник УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. Периодический всероссийский научный журнал. – 2014. – №1(7). – С.216-224.
 10. Кузнецова С. А.Теоретические предпосылки формирования парадигмы бухгалтерского учета в «экономике знаний»: синергетический эффект / С.А. Кузнецова// Основы экономики, управления и права.  –  2013.  – № 6 (12) .  –  с. 42-46.
 11. Кузнецова С. А.Глобальный финансовый кризис: фундаментальные причины и пути преодоления / С.А. Кузнецова // Основы экономики, управления и права.  –  2013.  – № 1 (7) .  –  С. 40-45.
 12. Кузнецова С. А. Инвестиционная позиция и учетная информация: глобальные изменения и локальные решения / С.А. Кузнецова // Основы экономики, управления и права.  – 2012. –  Вып. 1 (1). – С. 49 – 52.
 13. Кузнецова С. А. Синергетическое развитие управленческого учета: подходы, принципы, трансформации / С.А. Кузнецова // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – Т. 1. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2012. – С.134-140.
 14. Кузнецова С. А. Банковская система как инструмент управления экономической безопасностью национальной экономики / С.А. Кузнецова // Экономика, управление и право в современных условиях. – 2011. –  Вып. 1 (13). – С. 108 – 118.
 15. Кузнецова С.А. Развитие приватных финансов в хаотически структурированной экономике / С.А. Кузнецова // Экономика, финансы и управление в современных условиях.  – 2011. - № 8 (10). – С.164-172.
 16. Кузнецова С.А. Комплексна оценка состояния расчетов с дебиторами в системе финансового менеджмента: теория и методология / С.А. Кузнецова // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – Т. 2. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2011. – С.19-27.
 17. KuznetsovaS. Thetransformationaccountingsystemsinthechaoticeconomystructuring: Thesynergeticapproach // Risk and Decision Analysis . Special Issue: Volume 2: Behavioral Finance. – IOS Print, USA, New York, – 2011. Number 3. – P.151-160
 18. Svitlana Kuznetsova. Synergistic Development of Accounting, Finance and Government in the Chaotic Environment: Integrated Reporting, Money Theory and Financial Crises Diagnostic. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 1-7. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.11

статті у вітчизняних наукових фахових виданнях,цитованих у наукометричних базах (останні):

 1. Кузнецова С.А. Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Економічний Нобелевський вісник. – 2016. –  № 1 (9). –  С.129-137.
 2. Кузнецова С.А. Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2016. – Вип. 1(20). –  С.78-87.
 3. Кузнецова С.А. Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Академічний огляд. – 2016. –  № 1. –  С.42-49.
 4. Кузнецова С.А. Організація бухгалтерського обліку за  стадіями облікового процесу / С.А. Кузнецова //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2015. – Вип. 2(18). –  С. 107-118.
 5. Кузнецова С.А. Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Академічний огляд. – 2015. –  № 2. –  С.32-39.
 6. Кузнецова С.А. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. –  №. –  С.19-26.
 7. Кузнецова С.А. Облік та контроль доходів і витрат з урахуванням специфіки підприємств / С.А. Кузнецова // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – С. 82-85.
 8. Кузнецова С. А.Інтегрована управлінська звітність: Глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи». –  –  1 (4). –  С.270-278
 9. Кузнецова С. А. Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість / С.А. Кузнецова //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2014. – Вип. 1(16). –  С. 73-84
 10. KuznetsovaS. TheinvestmentpositionthemajorplayersinthetradingpartnersgrainmarketinUkraine / S. Kuznetsova, M. Andreenko, T. Rudenko // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. - № 1 (6). Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С.195-202.
 11. KuznetsovaS. The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners and trading partners, resent trends and mid-term outlook/ S. Kuznetsova, M. Andreenko, O. Ilchenko //Академічнийогляд. – 2013.– № 1 –С. 53-60
 12. Кузнецова С. А.Монетаризм в хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації, волатильність / С.А. Кузнецова //  Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2012. – 1 (5). Том 1 – С. 233 – 242.
 13. Кузнецова С. А.  Оцінка об’єктів та фінансова звітність спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи / С.А. Кузнецова // Академічний огляд. – 2012. – № 2. – С.82-87.
 14. Кузнецова С. А.  Парадигма управління грошовими потоками в хаотично стурктурованій економіці/ С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С.63-68.
 15. Кузнецова С. А. Трансформація облікових принципів в контексті інформатизації фінансового менеджменту / С.А. Кузнецова // Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2012. – Вип. 1(12). –  С. 93-103.
 16. Кузнецова С. А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації / С.А. Кузнецова // Вісник
  Національного університету "Львівська політехніка".  – 2012. –  №. 2. –  С.131-137.
 17. Кузнецова С. А. Формування корпоративної культури в залежності від специфіки підприємства / С.А. Кузнецова, А.А. Кузнецов // Проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С.91-94.
 18. Кузнецова С. А.  Toolsquantitativefinance: accountsreceivablemanagement// Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – Вип. 2(11). –  С.118-126
 19. Кузнецова С. А.  Специфіка фінансового контролінгу в різних компаніях // Академічний огляд. – 2011. – № 2. – С.53-59.
 20. Кузнецова С. А. Поведінкові фінанси в управлінні компаніями // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцький національний технічний університет. – 2011. - №.8(29). Частина 3. – С.160-172.
 21. Кузнецова С.А. Підготовка національної фінансової звітності за вимогами МСФЗ: адаптація підходів // Економічний форум. Луцький національний технічний університет. – 2011. - № 4. – С.340-346.

 

Лубенченко Ольга Едуардівна

Lubenchenko O E

Кандидат  економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат  економічних наук  08.00.04 – економіка і управління підприємствами  (за видами економічної діяльності),

доцент кафедри фінансів (2010 р.),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

1994–1996 роки,  Донбаський  гірничо-металургійний інститут, гірничий інженер-економіст.                                

1983–1988 роки, Комунарський гірничо-металургійний інститут; інженер-електрик, диплом з відзнакою 

ДОСВІД РОБОТИ:

з вересня 2016 і по теперішній час – доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет  банківської справи».

з вересня  2014 року ­­– в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (м. Київ).

з 2004 р. доцент кафедри фінансів, кафедри обліку і оподаткування (до вересня 2014 року працювала в Донбаському державному технічному університеті в м. Алчевськ, Луганської області.

з 1997 р.– аудитор, директор аудиторської фірми;

з 1992 р. працювала на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора;

з 1988 р. по 1992 рік працювала на інженерній посаді на Комунарському електро механічному заводі (Завод «Кратон»);

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1. Аудиторська Палата України, свідоцтво про удосконалення професійних знань аудиторів від 04.04.2013 р . № 266/2

2. Стажування в аудиторській фірмі за наказом № 322-к від 02.12.2013 р. Донбаського державного технічного університету «Трансформація фінансової звітності у відповідності до МСФЗ»

3. Аудиторська Палата України, свідоцтво № 475 про удосконалення професійних знань аудиторів, «Аудит за міжнародними стандартами», 24.04.2014 р . № 293/2

4. Державний економіко-технологічний університет транспорту, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 01/21 від 25.12.2014р. «Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle»

5. Аудиторська Палата України, свідоцтво № 230 про удосконалення професійних знань аудиторів, «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ», 26.03.2015 р . № 309/2

6. Аудиторська Палата України, свідоцтво № 927 про удосконалення професійних знань аудиторів, «Облік зовнішньоекономічної діяльності», 30.06.2016 р . № 362/2

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Інформаційні системи в обліку і аудиті

Облік в зарубіжних країнах

Професійна етика бухгалтерів

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

            Аудит зовнішньоекономічної діяльності

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має публікації, у тому числі 2 монографії, 7 навчальних посібників, понад 50статей у фахових виданнях, та 7 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, із них основні:

Монографії

 1. Лубенченко О.Е. Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств: [монографія] / О.Е. Лубенченко. – К. : Кондор – Видавництво, 2015. – 306 с.
 2. Лубенченко О.Е. Методологія управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки: [монографія]  / О.Е. Лубенченко, А.В. Гнєдков. – Лисичанськ, ДонДТУ: 2016. – 243 с.

Підручники, навчальні посібники

 1. Фінансовий контроллінг: [навч. посіб.] / Н.В. Акмаєва, О.Е. Лубенченко,І.Л. Чабаненко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – 152 с.
 2. Облік і аудит: [навч. посіб.] / Н.В. Гришко, О.Е. Лубенченко, М.С. Куденко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2013. – 562с.
 3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : [навч. посіб.] /  О.Е. Лубенченко – Алчевськ: ДонДТУ, 2013. – 352 с.
 4. Організація обліку: [навч. посіб.] / Н.В. Гришко, О.Е. Лубенченко, О.М. Краснов. – Алчевськ: ДонДТУ, 2013. – 216 с.
 5. Лубенченко О.Е. Олік і аудит: [навч. посіб.] / О.Е. Лубенченко, І.О. Кудіна, М.С. Куденко. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2015. – 210 с.
 6. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / Н.В. Гришко, О.Е.Лубенченко, І.Л. Чабаненко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – 352 с.
 7. Організація бухгалтерського обліку: [навч. посібник] / І.М. Дмитренко, Р.О.Костирко, О.Е. Лубенченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 300 с.

Статті

10. Лубенченко О.Е. Сучасні проблеми організації обліку на підприємствах України / О.Е. Лубенченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011. – № 5(50). – С. 315–319.

11. Лубенченко О.Е. Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість / О.Е. Лубенченко // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Економіка та підприємництво». – Запоріжжя: Гуманітарний університет  «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2012. – №3.– С. 38–43.

12. Лубенченко О.Е. Про консультування з питань щодо нарахування податку на додану вартість згідно до Податкового кодексу України / О.Е. Лубенченко // Збірник наукових праць «Економіка Менеджмент Підприємство». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012 р. – № 24 (I). – C. 147–155.

13. Лубенченко О.Е. Інформаційне забезпечення консалтингового супроводження зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.Е. Лубенченко, Н.В. Гришко // Вісник Східноукраїнського  національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський  національний університет імені Володимира Даля, 2012. – № 11 (182). – Ч. 1. – С. 115–120.

14. Лубенченко О.Е. Державне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності: податковий аспект / О.Е. Лубенченко, Н.В. Гришко // «Економіка і управління». Науково практичний журнал Національної академії природоохоронного і курортного будівництва. – Сімферополь: Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, 2012. – № 6. – С. 42–47.

15. Лубенченко О.Е. Проблеми залучення капітальних інвестицій / О.Е. Лубенченко, Н.Л. Петришина // «Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту». – Київ: ДЕТУТ, 2015. –№ 32. – С. 279–287.

16. Лубенченко О.Е. Облік фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.Е. Лубенченко // Вісник Східноукраїнського  національного університету ім. Володимира Даля. Науковий журнал. – Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – №  (221). – С. 158–164.

17. Лубенченко О.Е. Базові положення методології аудиту зовнішньоекономічної діяльності / О.Е. Лубенченко // «Економіка. Менеджмент. Підприємство»: зб. наук. праць. – Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2014. – Вип. 26, ч. II. – С. 92–102.

 18. Лубенченко О.Е. Взаємовідносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і суб’єктів аудиторської діяльності / О.Е. Лубенченко // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2015. – № 5(54). – С. 121–126.

19. Лубенченко О.Е. Економічна сутність іноземних інвестицій та їх відображення в бухгалтерському обліку / О.Е. Лубенченко, К.М. Разумова, Н.Л. Петришина // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. – К. : ДЕТУТ, 2015. – № 34. – С. 333–342.

20. Лубенченко О.Е.  Удосконалення організації та методики перевірки аудитором валютно-фінансових і розрахункових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О. Е. Лубенченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – C. 112–120.

21. Лубенченко О.Е. Визначення факторів, що впливають на оцінку привабливості суб’єктів аудиту при наданні супутніх послуг / О.Е. Лубенченко // Щоквартальний науково– інформаційний журнал «Статистика України».–2015.–№ 4 (71).– С.69–75.

22.  Лубенченко О.Е. Статистичний аналіз супутніх послуг аудиторських фірм України / О.Е. Лубенченко, Т.О. Каменська // Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України». – 2016. – № 1 (72). – С. 87–96.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України,

які включені до міжнародних наукометричних баз:

23. Лубенченко О.Е. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та незалежний аудит / О.Е. Лубенченко, Н.В. Гришко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – № 2 (66). – С. 377–386.

24. Лубенченко О.Е. Аудиторська перевірка операцій із зовнішньоекономічної діяльності як виконання завдання з узгоджених процедур / О.Е. Лубенченко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – № 3. – С. 251–254.

25. Лубенченко О.Е. Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / О.Е. Лубенченко // Науковий журнал «Бізнес – Інформ». – Харків, 2015. – № 10 (453). – С.41–46.

26. Лубенченко О.Э. Концепция предоставления сопутствующих аудиторских услуг / О.Э. Лубенченко // Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал  «Новая экономика»». –  2016. – № 1 (67). – С. 97–103.

27. Лубенченко О.Э. Планирование процесса выполнения аудиторского задания по согласованным процедурам /О.Э. Лубенченко // «Перспективные вопросы экономики и управления»: материалы Международной научно практической конференции. – Канада, Монреаль : 2015. – С. 265–269.

28. Лубенченко О.Е. Особливості аудиторської перевірки дебіторської і кредиторської заборгованості, яка обліковується за міжнародними стандартами/О.Е. Лубенченко// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2016. – № 1 (47), том І. – С.464–468.

29. Лубенченко О.Е. Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО / О.Е. Лубенченко // Науковий журнал «Бізнес – Інформ». – Харків, 2011. – № 1 (456). – С.89–94.

 

Мельниченко Олександр Віталійович

Melnychenko O V

Доктор економічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2016),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2006 р. – магістр з обліку і оподаткування, Львівський банківський інститут Національного банку України, магістр з обліку і оподаткування, диплом з відзнакою

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2015 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування;

з 2012 р. – докторант Житомирського державного технологічного університету зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема дисертації «Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках»;

з 2012 – 2014 року – робота в банківській системі України. Займався розвитком альтернативних каналів продажів в банку, роботою з платіжними системами, страховими компаніями тощо;

з 2004 – 2012 р. – робота у системі освіти України на різних адміністративних посадах та викладацька й наукова діяльність.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2016 р. – Диплом доктора економічних наук.

2011 р. – Диплом кандидата економічних наук.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Вивчення та вдосконалення німецької, польської, французської, англійської мов.

З 2007 року – вивчення міжнародного досвіду використання актуальних досягнень науки і техніки.

З 2012 року – організація бізнес-проектів, стартапів у сфері інформаційних технологій, інтелектуальної діяльності, поширення знань і технологій.

З 2012 до 2014 року – практична діяльність в банківській системі України. Займався розвитком альтернативних каналів продажів в банку, роботою з платіжними системами, страховими компаніями тощо.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Голова наукової ради Збірника наукових праць «Європейське співробітництво (м. Варшава, Польща);

Популяризація України та ДВНЗ «Університет банківської справи» під час зустрічей в Польщі, Болгарії, Німеччині, Чехії.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Інноваційні технології

Аналіз банківської діяльності

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Перспективні економічні процеси; суспільна інформація та аудит; розвиток інтелектуального суспільства; сучасні платіжні засоби; суспільні потреби.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Мельниченко О.В. Теорія, методологія та практика обліку, аналізу і аудиту електронних грошей в банках / О.В. Мельниченко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 384 с.
 2. Мельниченко О. В. Теоретико-методологічний аспект аудиту електронних грошей в банках / Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2 – 414 с. – С. 349 – 369.
 3. Мельниченко О. В. Інформаційна безпека банку під час роботи з електронними грошима та її аудит / Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т. С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А. Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О. І., д-ра екон. наук, професора О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г. М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 350 с. – С. 122 – 137.
 4. Мельниченко О. В. Моделювання фінансово-економічного стану банку з урахуванням показників його роботи з електронними грошима / Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 2 : Моделювання Б94 системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 430 с.

Наукові статті

 1. Мельниченко О. Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні / Дубєй В.В., Гармидаров П.П., Мельниченко О.В. // Вісник Національного банку України. – 2012. − № 9. – С. 14 – 18.
 2. Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із поза банківського обігу в Україні // Вісник Національного банку України. – 2013. − № 1. – С. 26 – 31.
 3. Мельниченко О. Аудит електронних грошей в банках України // Вісник Національного банку України. – 2013. − № 3. – С. 41 − 45.
 4. Мельниченко О. В. Аналіз грошових коштів та оцінка ліквідності банків України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). − 2013. − № 1. − С. 179 – 184.
 5. Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – C. 284 – 290.
 6. Мельниченко О. Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2013. − № 11. – С. 37 – 42.
 7. Мельниченко О.В. Методологія аудиту електронних грошей // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. − № 2 (64). – С. 124 - 131.
 8. Мельниченко О. Інструментарій економічного аналізу електронних грошей та операцій з ними в банках // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Вип. 2. – 2013. – С. 59 – 66.
 9. Мельниченко О. Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – C. 301 – 305.
 10. Мельниченко О. В. Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима // Проблеми економіки. – 2013. − № 4. – С. 341 – 347.
 11. Мельниченко О. Методика аналізу електронних грошей в банках // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – C. 286 - 294.
 12. Мельниченко О.В. Концепція обліку електронних грошей в банках // Проблеми економіки. – 2014. − № 2. — С. 296 – 301.
 13. Мельниченко О.В. Аудит договірної роботи та методологічного забезпечення банків з організації обігу електронних грошей // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. − № 2 (68). – С. 68 – 74.
 14. Мельниченко О. Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6, Т. 1. – С. 115 – 122.
 15. Мельниченко О. В. Глобалізаційні передумови виникнення та розвитку електронних грошей // Бізнес Інформ. – 2014. − № 10. – С. 345 – 352.
 16. Мельниченко О. В. Сучасні міжнародні тенденції в організації обігу електронних грошей / Петрук О. М., Мельниченко О. В. // Збірник наукових праць : випуск 22. Том 2. Економічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет ; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В. В. Іванишина. Кам’янець-Подільський Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – 290 с. – С. 160 – 165.
 17. Мельниченко О. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Азаренкова Г. М., Самородов Б. В., Мельниченко О. В. // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 356 – 368.
 18. Мельниченко О. Особливості проведення обліку, аналізу й аудиту електронних грошей в банках // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (29). – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 298 с. – С. 102 – 113.
 19. Мельниченко О. Бізнес орієнтація підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Мельниченко О. В., Самородов Б. В. // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г. І., Куцик П. О., Шевчук В. О. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – 164 с. – (Серія економічна). – С. 38 – 45.
 20. Melnychenko O. V. Assessment of the bank's electronic money using the method of hierarchies analysis / Samorodov B. V., Melnychenko O. V., Koshcheeva N. S. // Collection of scientific proceedings of the: «Financial and credit activity: problems of theory and practice». – Issue №2(17). – 2014. – С. 204 – 217.
 21. Мельниченко О. В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки. – 2014. − № 4. — С. 369 – 275.
 22. Мельниченко О. Організація аналізу електронних грошей в банках // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – № 3(54). – С. 240 – 247.
 23. Мельниченко О. Формування XBRL-звітності щодо обігу електронних грошей // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. − № 4(70). – С. 220 -
 24. Melnychenko O. Optimization of analysis process of e-money payments efficiency // Współpraca Europejska. – 2015. – № 1. – P. 15 – 26.
 25. Мельниченко О. В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 274 – 279.
 26. Мельниченко О. Обліково-аналітичний аспект функціонування фінансових пірамід // Бізнес Інформ. – 2015. − № 4. – С. 232 – 238.
 27. Melnychenko O. Психологічні бар’єри у використанні електронних грошей / Oleksandr Melnychenko, Anna Chkheailo // Współpraca Europejska. – 2015. – № 3(3). – P. 96 – 104.
 28. Melnychenko O. До проблеми оцінки праці // Współpraca Europejska. – 2015. – № 7(7). – P. 84 – 91.
 29. Melnychenko O. Китай на порозі нормалізації. / Franz Peter Lang, Oleksandr Melnychenko // Współpraca Europejska. – 2016. – № 2(9). – P. 9 – 17.
 30. Melnychenko O. Економічні наслідки "брексіту" для Європейського Союзу / Franz Peter Lang, Oleksandr Melnychenko // Współpraca Europejska. – 2016. – № 6(13). – P. 9 – 16.
 31. Melnychenko O., Hartinger R. Роль технології блокчейн у розвитку бухгалтерського обліку та аудиту // Współpraca Europejska. – 2016. – № 7(14). – P. 9 – 19.

 

Підвисоцька Людмила Ярославівна

Pidvysotska L J

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2015 р. і до теперішнього часу Докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).

2002-2003 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль)

2000-2002 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)

1994 -1999 рр. – Студентка денної форми навчання Інститут обліку та аудиту Тернопільської академії народного господарства. (м. Тернопіль),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування».

ДОСВІД РОБОТИ:

Науково-педагогічний стаж складає17 років.

З вересня 2013 і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і аудиту Інституту банківських технологій і бізнесу. ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).
З вересня 2009 р. до 2012р. Доцент кафедри обліку і аудиту. Університет банківської справи Національного банку України, Інститут магістерської та післядипломної освіти. (м. Київ). (за сумісництвом)
З вересня 2012 р. до серпня 2013 Доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК . ННІ післядипломної освіти  Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (м. Київ).
З вересня 2005 р до серпня 2012р. Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту. Вищий навчальний заклад Університет економіки та права КРОК”  (м. Київ).

31.12.2004 р.-

31.08.2005 р.

В.о. доцента кафедри фінансів, кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету  (м. Бережани)

01.10.2003р. -

31.12.2004 р.

Старший викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя    (м. Тернопіль)

18.11.2002 р. - 30.09.2003 р. Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору. Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль) (за сумісництвом)
07.09.1999 р. - 31.10.2000 р. Стажист-дослідник кафедри аудиту Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)
   

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2014 р. – Диплом Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ) «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ).

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2015-2016 рр. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 3 аспірантами:

 1. Петранівська (Морозюк) В.М. «Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління банку»
 2. Іванченко В.Є. «Внутрішній аудит у Національному банку України: методологічне та організаційне забезпечення»
 3. Сурков П.Д. «Контроль та аналіз при здійсненні оціночних процедур вартості активів підприємства для цілей банківського кредитування»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 2012 р – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ Післядипломної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 865999  «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12.09.2012р.
 2. 2013 р. – Університет банківської справи НБУ (м. Київ),   Свідоцтво про навчання за програмою «Методика викладання дисциплін «Управління банківською безпекою» та «Фінансовий моніторинг у банку» / Свідоцтво від 30.08.2013р.
 3. 2013 р. – Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013р.
 4. 2013 р. –  Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013р.
 5. 2016 р. – Тренінг АССА  «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА».

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Управління ефективністю (F5 – ACCA)

Аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Стратегічний аналіз

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 100 друкованих праць, із них 2 монографії, 2 навчальні посібники,  50 статей у фахових виданнях, 10 статей у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 2 Свідоцтва про авторське право.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Тринька Л.Я. Проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової  звітності  вітчизняними  суб’єктами господарювання / Л.Я. Тринька, І.В. Больботенко // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – 364с. (с. 202 – 237)
 2. Tryńka L.J. Zapewnienie ewidencyjno - analitycznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa / L.J.Tryńka // Information Processing Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie / Polska: wydawnictwo Politechnika Lubelska. Lublin, 2013. – 124p. (110 – 122p.)

Підручники, навчальні посібники

 1. Тринька Л.Я. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська // (з Грифом МОНУ (Лист № 1/11-1301 від 01.02.2012р.) – К.: Алерта, 2013. –  Стор.579.
 2. Тринька Л.Я. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Іванчук // (з Грифом МОНУ (Лист МОНУ №1/11-5591 від 18.03.13), – К.: Алерта, 2014. – 768с.

Статті

 1. Тринька Л.Я. Дискримінантні моделі прогнозування банкрутства як інструмент оцінки фінансової безпеки підприємства / Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К., 2012. Т ІІ, с. 93 – 98. – 0,375 д.а.
 2. Тринька Л.Я. Проблемиобліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств [Текст] / Л.Я.Тринька // Вчені записки НУБіП України /– К., 2012. Т ІІІ – 0,33 д.а.
 3. Тринька Л.Я. Моделювання зв’язків між операційним та фінансовим левериджем в контексті інструментів фінансового менеджменту [Текст] / Л.Я.Тринька, М.М. Кулаєць // Науковий журнал "Стратегія розвитку України" – К.: НАУ. - №3, 2012 р. – 0,417 д.а.
 4. Тринька Л.Я. Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence [Текст] / Л.Я.Тринька // Бізнес - Інформ: Науковий журнал, - Харків: ХНЕУ, № 1, 2013р. – С. 88 -  91. – 0,33 д.а.
 5. Тринька Л.Я. Аналітичні інструменти та технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків [Текст] / Л.Я.Тринька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.362-370 – 0,33 д.а.
 6. Тринька Л.Я. Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові / Л. Тринька // Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 36. – К., 2014. - С.181-188 – 0,54 д.а.
 7. Підвисоцька Л.Я. Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. - №7. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5082
 8. Підвисоцька Л.Я. Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки . - 2016. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_3
 9. Підвисоцька Л.Я. Дохід від реалізації товарів: невирішені питання  визнання, оцінки та обліку [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Бізнес Інформ. – 2016. – №9. – Режим доступу до журналу: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2016
 10. Підвисоцька Л.Я. Податкові аспекти використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. – № 9. - Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

 

Сулима Мар'яна Олександрівна

Sulyma M O

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2013),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2014),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2003–2008 рр. – студентка денної форми навчання Університету банківської справи НБУ, диплом з відзнакою. ОКР «Магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування»

 

ДОСВІД РОБОТИ:

2016–2008 рр. – доцент кафедри обліку і оподаткування ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи»

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

З 2015 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність)»

 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2015 р. –   1) Всесвітній банк та Фонд МСФЗ, м. Київ;

2) Семінар «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ», м. Київ

2016 р. – 1) АССА, тренінг для викладачів «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА», м. Київ;

2) Бізнес Освітній Альянс, «МСФЗ та інтегрована звітність: сучасне та майбутнє», м. Львів

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Фінансовий облік

Фінансова звітність (F 7 - ACCA)

Фінансовий аналіз

Облік і аудит в банках

Звітність банку

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій, облік за МСФЗ, фінансова звітність

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 30 друкованих праць, із них 1 навчальнийпосібник, 13 статей у фахових виданнях, 1 стаття у виданнях, цитованих унаукометричних базах.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Підручники, навчальні посібники

 1. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посібник] / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – 298 с.

Статті

 1. Сулима М.О.Нефінансова звітність банків : обліково-аналітичний аспект / М.О. Сулима // «Наука й економіка». – 2014. – № 1(33). – С.57-62 (0,43 д.а.).
 2. ­­­­­­­­­­­Сулима М.О.Організація аудиту касової роботи банку / М.О. Сулима // «Економіка. Фінанси. Право». – 2014. – № 3/1. – С.67-70 (0,39 д.а.).
 3. Сулима М.О. Організація аудиту депозитних операцій банку / М.О. Сулима // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К. : НАУ, 2014. – № 1. – С.221-223 (0,48 д.а.).
 4. Сулима М.О. Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками / М.О. Сулима // Збірник наукових праць /НАН України.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип.1 (105). – С.487-494 (0,49 д.а.).
 5. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного ринку міжбанківських кредитних ресурсів / М.О. Сулима // «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2014.Том 19, випуск 2. – С. 113-116 (0,45 д.а.).
 6. Сулима М.О. Критерії  ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку / М.О. Сулима // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015.Випуск 11, частина 1. С.154-157(0,42 д.а.).
 7. Сулима М. О. Роль і функції банків учасників промислово-фінансових груп / М. О. Сулима, С. П. Прокопенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. Випуск 16, частина 4. С.140-143.