Кафедра кібербезпеки

General photo

Науково-педагогічний персонал кафедри кібербезпеки забезпечує підготовку фахівців у сфері фінансів, обліку, банківської справи, міжнародної економіки, кібербезпеки. Кафедра є випускаючою за спеціальністю кібербезпека.

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Викладачі кафедри приймають участь у наступних міжнародних проектах Tempus:

 • модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях;
 • від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів.

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • якість програмного забезпечення;
 • кібербезпека;
 • людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • гарантоздатні інформаціні системи.

 

General photo

Науково-педагогічний персонал кафедри кібербезпеки забезпечує підготовку фахівців у сфері фінансів, обліку, банківської справи, міжнародної економіки, кібербезпеки. Кафедра є випускаючою за спеціальністю кібербезпека.

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Викладачі кафедри приймають участь у наступних міжнародних проектах Tempus:

 • модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях;
 • від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів.

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • якість програмного забезпечення;
 • кібербезпека;
 • людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • гарантоздатні інформаціні системи.

 

Гордєєв Олександр Олександрович

Alex Gordeyev

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри.

Освіта: Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011), дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів».

Дисципліни, що викладає:

 1. Інформаційні технології в різних доменах
 2. Інформаційна безпека
 3. Кібербезпека
 4. Хмарні обчислення
 5. Людино-машинне взаємодія
 6. Обробка великих даних
 7. Цифровий банкінг
 8. Платіжні системи
 9. Електронні кібергроші
 10. Інноваційні технології (тренінговий курс)

Наукові інтереси: наукова-дослідна робота в напрямках забезпечення якості програмного забезпечення (SoftwareQualityAssessment), кібербезпека (Cybersecurity), людино-машина взаємодія (Himan-machineinteraction), інтернет-речей (IoT).

Перелік основних публікацій:

 1. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev and Alina Fedoseeva. Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Chapter: Profiling of Software Requirements for the Pharmaceutical Enterprise Manufacturing Execution System. – Springer Switzerland, 2016. Volume 606, p. 67-93.
 2. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev, Sergiy Vilkomir, Oleg Odarushchenko. T-wise-based multi-fault injection technique for the verification of safety critical i&c systems // In proc. of the NPIC & HMIT 2015, Charlotte, NC, February 22-26, 2015, p. 1827-1836.
 3. Oleksandr Gordieiev, Vyacheslav Kharchenko and Mario Fusani. Evolution of software quality models: usability, security and greenness issues // In proc. of the 19-th International Conference on Computers (part of CSCC 15), July 16-20, 2015 Zakynthos Island, Greece, p. 519-523.
 4. Oleksandr Gordieiev. Evolution of software Quality Models in Context of the Standard ISO 25010// In. proc. Dependability on Complex Systems DepCoS – RELCOMEX (DepCOS), June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland. ­– p. 223-233.
 5. Andriy Biryukov, Oleksandr Gordieiev, Olexandr Yakimenko. The necessity of creation of the national processing center // Information and security: an international journal. –, 2012. – Vol.28, Number 2 pp. 266-272.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

Scopus

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Iryna Burlakova

Кандидат педадогічних наук, заступник завідувача кафедри.

Освіта: Кандидат педагогічних наук, доцент, дисертація на тему «Індивідуальне управління процесом розвитку аеробних можливостей при тренуванні юних кваліфікованих веслярів-байдарочників» (1994)

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека життєдіяльності,
 2. Фізичне виховання,
 3. Психологія бізнесу,
 4. Маркетинговий менеджмент,
 5. Інноваційні технології ( тренінговий курс),
 6. Психологія вищої школи

Наукові інтереси: бізнес та здоров’я.

Перелік наукових публікацій:

 1. Бурлакова І.А. Соціально-психологічні методи впливу на кадрову безпеку банківських установ. Перспективи управлінської діяльності суб”єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси 28-30 березня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - С,181-183
 2. Бурлакова И.А. Менеджмент профессионального здоровья в контексте экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности / И.А. Бурлакова // Материалы международной научно-практической конференции «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» - Нюрнберг, Германия 23 мая 2014 г. - С.221-223. - [Електронный ресурс]. 
 3. Бурлакова І.А. Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: IX Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів 11-13 червня 2014, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 4. Бурлакова І.А. Передумови укріплення і становлення професійного здоров’я майбутніх фахівців банківського сектору / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ Всеукраїнського конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі», Київ, 22-23 жовтня 2014 р.
 5. Бурлакова І. А. Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі / І.А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2014. – Том. Х. – Вип. 26. – С. 96-106. 
 6. Бурлакова І.А. Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їх професійного здоров’я // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – № 19. – С. 119–124.
 7. Бурлакова І.А. Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». - Вип. 20. – К., 2015. - С.121-126
 8. Бурлакова І.А. Інформаційно-психологічна безпека особистості в контексті кадрової безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки». - м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р., С.175-179
 9. Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». – Київ, 27 травня 2015 р.
 10. Бурлакова І.А. Психологічний супровід фізичної культури студентства – вагома передумова забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів / І.А. Бурлакова // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С.131-133.
 11. Бурлакова И.А. Психологическое сопровождение обеспечения профессионального здоровья будущих специалистов экономических специальностей / И.А. Бурлакова // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики [Текст]: Сборник докладов XXII-й Международной научной конференции (Липецк, 26 июня 2015 г.) / Отв. ред. А.В. Горбенко. — Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2015. — С. 59-61
 12. Бурлакова І. А. Формування професійного здоров’я в освітньому просторі  (розділ монографії)
 13. Бурлакова И.А., Чмерук Г.Г. Социально-психологические методы формирования информационной безопасности персонала предприятия,- С. 225-229 Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1.- Варна : Издателство « Наука и икономика», – 2016
 14. Ірина Бурлакова ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ЯК ВАГОМА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я /Матеріали ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький,, 30–31 Липень, 2016 С. 94 – 96
 15. Бурлакова І. А Соціально-психологічні основи менеджменту професійного   здоров’я персоналу./Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференціїї «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук», 12-13 липня 2016, м. Одеса, С.33 = 37
 16. Burlakova I.A., Chmeruk G.G., Storozhenko O.O. HEALTH MANAGEMENT OF STAFF AS A FUNDAMENTALLY NEW APPROACH IN FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE (УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) Наука и образование, Nürnberg, Deutschland 2016, С.242-244   : http://ecofin.at.ua

Краліч Віталій Робертович

Vitaliy Kralich

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2011), доцент, дисертація на тему «Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні».

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека банківської діяльності
 2. Організація системи безпеки банку
 3. Організаційно-управлінська безпека банку
 4. Управління безпекою в банку в умовах техногенних загроз
 5. Організація охорони банку
 6. Оцінка ефективності банківської безпеки
 7. Фінансовий моніторинг у банку

 

Наукові інтереси: проблеми комплексного забезпечення банківської безпеки, фінансовий моніторинг в діяльності банківських установ.

Перелік наукових публікацій:

 1. Краліч В.Р. Внутрішній фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього банківського контролю// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2014. – № 1. – С.128-133
 2. Краліч В.Р.Формування системи забезпечення економічної безпеки банківських установ: концептуальні підходи / Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: Збірник матеріалів ХVII Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – К. : УДУФМТ, 2014. – С. 349-351.
 3. Краліч В.Р. Сутність процесу легалізації (відмивання)брудних коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2012. – № 6. – С. 191–195.
 4. Краліч В.Р. Ризик відмивання кримінальних доходів у сучасній системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права „КРОК“.– 2011. –– № 5. – С. 75–81.

Чмерук Галина Григорівна

Galina Chmeruk

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2001), доцент (2011), дисертація на тему «Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством».

Дисципліни, що викладає:

 1. Економіка підприємства
 2. Регіональна економіка
 3. Глобальна економіка

Наукові інтереси: регіональні проблеми розвитку підприємств України

Перелік наукових публікацій:

 1. Tetiana Girchenko ODNOŚNIE WPŁYWU POLITYKI NA GOSPODARKĘ I KONKURENCJĘ W BIZNESIE / Tetiana Girchenko, Galina Chmeruk // Współpraca Europejska. – Warszawa: Wydawca: CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2015. – № 3. – p. 41 – 49
 2. Чмерук Г.Г. Особливості розробки стратегії виходу на міжнародний ринок у вищих навчальних закладах //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» м. Миколаїв 18-19 березня 2016 року (ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»), 17-21 с.
 3. Чмерук Г.Г. Особливості управління фінансовими ризиками на підприємствах//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін» м.Одеса 29-30 квітня 2016 року. 153-156с.
 4. Бурлакова И.А., Чмерук Г.Г. Социально-психологические методы формирования информационной безопасности персонала предприятия,- С. 225-229 Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1.- Варна : Издателство « Наука и икономика», – 2016
 5. Burlakova I.A., Chmeruk G.G., Storozhenko O.O. HEALTH MANAGEMENT OF STAFF AS A FUNDAMENTALLY NEW APPROACH IN FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE (УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) Наука и образование, Nürnberg, Deutschland 2016, С.242-244   : http://ecofin.at.ua
 6. Гірченко Т.Д., Чмерук Г.Г. Гірченко Т.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ//Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»м. Харків, 17 березня 2017 року.

Абітурієнту

 1. Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, змішана;
 2. Випускники спеціальності «Кібербезпека» мають можливість працевлаштовуватися за наступними посадами:
 • фахівець з організації захисту інформації;
 • інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації;
 • фахівець з режиму секретності;
 • проектувальник систем захисту інформації;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • веб-програміст;
 • проектувальник комп’ютерних мереж;
 • адміністратор баз даних;
 • системний адміністратор;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 •  аналітик з захисту інформації;
 •  менеджер з безпеки підприємства.

Випускникам спеціальності «Кібербезпека» присвоюється кваліфікація «Фахівець з інформаційної безпеки та кібербезпеки інформаційних систем» з узагальненим об’єктом діяльності: інформаційна безпека та кібербезпека інформаційних систем та технологій.