Logo ubs ua 5

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Створено: Середа, 03 травня 2017, 16:20
Перегляди: 17691
 

Завідувач кафедри:

д.е.н., професор Вовчак Ольга Дмитрівна

Контакти:

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, ауд.203, 204

Телефон: +38 (044) 425-69-14.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування входить до складу Факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

Кафедра є випусковою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Специфіка навчання на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти аналітичне мислення, що володіють сучасними знаннями і практичними навичками, необхідними для роботи у різних сферах банківської та фінансово-кредитної діяльності. Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, розвитку в них інтелектуального, творчого мислення і вміння орієнтуватися в складних ситуаціях.

Підготовка фахівців в галузі фінансів, банківської справи та страхування ведеться з урахуванням швидких змін умов функціонування фінансового ринку, посилення глобалізаційних процесів, конкуренції, необхідності подальшої реформи вітчизняної банківської системи на основі адаптації міжнародного та впровадження провідного вітчизняного досвіду в практику функціонування банківських та інших фінансових установ.

Кафедра з метою підвищення якості викладання застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемних лекцій, проведення занять з використанням кейсових методів у банківській справі, розробляє завдання з розв’язання проблемних ситуацій, використання структурно-логічних схем.

До навчального процесу підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування залучаються провідні фахівці, які займають керівні посади в найбільших банках України, керівники департаментів та служб Національного банку України, фахівці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інших фінансово-кредитних установ України та закордонних установ.

При кафедрі функціонують наукові школи:

Учасниками наукових шкіл є науково-педагогічні працівники кафедри, докторанти, аспіранти та студенти. Результати досліджень  в межах наукових шкіл знайшли своє відображення у докторських і кандидатських дисертаціях, монографіях, наукових статтях та інших публікаціях, а також використовуються у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення та  викладанні дисциплін, написанні курсових та кваліфікаційних магістерських  робіт.

 Дисципліни бакалаврського рівня

Дисципліни магістерського рівня


Vovchak O P

Д.е.н., професор, завідувач кафедри, академік Академії економічних наук України

Докторська дисертація на тему: «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні» (2006 рік), спеціальність 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством»

Наукові інтереси: ефективність функціонування банківської системи в перехідних економіках, державне регулювання банківської інвестиційної діяльності, взаємодія банківського та реального секторів економіки, реструктуризація та консолідація вітчизняних банків, кредитно-інвестиційне стимулювання розвитку економіки

Членство в радах:

Викладає дисципліни: Проектне фінансування,; Факторинг,; Банківське інвестиційне кредитування; Історія грошей і банківництва

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:

 


Доктор економічних наук, професор.

Докторська дисертацію на тему: «Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та її реалізація» (2002 рік), спеціальність 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»

Наукові інтереси: суть грошей та їх еволюція, оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з державною участю, науково-методичні засади фінансової грамотності в навчально-виховному процесі.

 

Перелік  основних публікацій

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Baranovsky O I

Проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Докторська дисертація на тему: «Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)» (2000 рік), спеціальність 08.04.01«Фінанси, грошовий обіг і кредит»

Членство в радах: Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті банківської справи за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; Голова редколегії міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», член редколегій збірників наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» та «Вісник Університету банківської справи».

Наукові інтереси:

  1. Економічна безпека держави, регіонів, галузей господарського комплексу, суб’єктів підприємництва.
  2. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів (безпека грошового обігу, інфляційна, валютна, бюджетна, інвестиційна, боргова безпека, безпека банківської системи, страхового і фондового ринків, майнова безпека громадян).
  3. Державний фінансовий контроль.
  4. Розвиток та регулювання фінансових ринків.
  5. Детінізація економіки. Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Викладає дисципліни: Філософія економічної безпеки; Управління процесом детінізації

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


 

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, заступник виконавчого директора МВФ від України (2013-2017 рр.)

Докторська дисертація на тему: «Інфляційне таргетування як механізм забезпечення цінової стабільності в Україні»

Член редколегії міжнародного науково-практичного журналу «Вісник НБУ», член Ради Національного банку України .

Наукові інтереси: центральні банки, монетарна політика, міжнародна економіка та фінанси

Викладає дисципліни: банківська справа, міжнародна економіка та фінанси, МВФ та інші міжнародні фінансові організації.

Перелік основних публікацій


Hirchenko T D

 Кандидат економічних наук, професор

 Кандидатська дисертація на тему: «Соціально-економічні проблеми зайянотості спеціалістів поліграфічних підприємств (на прикладі респубіканського виробничого об'єднання «Поліграфкнига») (1996 рік),  спеціальність 08.09.02 «Зайнятість та ринок праці»

Наукові інтереси: конкурентоспроможність банків, цифровий маркетинг, ефективність функціонування банків, злиття і поглинання у банківській сфері, менеджмент персоналу, взаємодія банківського та реального секторів економіки.

Викладає дисципліни: маркетинг, маркетинг у банку, фінанси зарубіжних країн

Членство в радах: член Вченої ради ДВНЗ "Університет банківської справи"

Голова конференції трудового колективу ДВНЗ "Університет банківської справи"

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори у наукометричних базах:


Meda N S

Кандидат економічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація на тему: «Фінансова стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції» (2007 рік), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Викладає дисципліни: Проектне фінансування; Аналіз банківської діяльності; Інвестиційний аналіз

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори у наукометричних базах:

 


Rudevska V I

Кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Кандидатська дисертація на тему: «Консолідація банків України в умовах фінансової глобалізації» (2015р.), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Наукові інтереси: аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України; факторинг у світовому господарстві та його перспективи в Україні процеси консолідації банків в Україні; технології продажу фінансових продуктів.

Викладає дисципліни:   Банківський менеджмент; Кредитний менеджмент; Технології продажів банківських продуктів; Технології продажів фінансових продуктів

Автор та викладач дистанційних курсів: Банківський менеджмент; Кредитний менеджмент

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:

 


misshenko

Доктор економічних наук, професор

Докторська дисертація на тему: Регулювання грошового обігу в Україні (2013р.), спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Наукові інтереси: Індустрія фінансових послуг; Регулювання грошово-кредитної системи; Грошово-кредитна політика; Фінансова стабільність; Платіжні системи та розрахунки; Платіжні інновації.

Викладає дисципліни: Ринок фінансових послуг; Міжнародна економіка;  Регулювання грошово-кредитної сфери;  Інфраструктура фінансової системи.

Перелік публікацій

 Ідентифікатори  у наукометричних базах:


Декан факультету банківських технологій та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація на тему: Соціально-економічний розвиток села в умовах реформування економіки (на прикладі Черкаської області) ( 2001 рік), спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»

Наукові інтереси: Соціально-економічна безпека України

Викладає дисципліни:  Фінанси; Фінанси підприємств; Бюджетна система; Ринок фінансових послуг; Місцеві фінанси; Податкова система; Бюджетний менеджмент

Перелік основних публікацій


Sydorova

Кандидат економічних наук.

Кандидатська дисертація на тему: «Реструктуризація банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків» (2012 рік), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Наукові інтереси: аналіз діяльності банківської системи; інвестування; банкострахування; проблематика; формування; технології HR-менеджменту; ритейл у комерційних банках; проблеми розвитку банківської системи.

Викладає дисципліни: Страховий менеджмент; Інвестування

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:

 


boyarko

Доктор економічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області)» (2009 рік), спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»

Наукові інтереси:фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання, фінансовий та інвестиційний менеджмент, економічний аналіз, фінансовий та інвестиційний аналіз.

Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент

Членство в радах: вчений секретар спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:


Senysch P M

Доктор економічних наук, доцент, заслужений економіст України

Докторська дисератція на тему: «Банківська діяльність в реалізації державної політики економічного зростання України» (2017 рік), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Наукові інтереси: банківська діяльність у системі реалізації економічної політики державного зростання

Викладає дисципліни: Платіжні системи, Міжнародні розрахунки та валютні операції, Центральний банк та грошово-кредитна політика.

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:


Sheiko O P

Старший викладач

Наукові інтереси:  реформування банківської системи України в сучасних умовах

Викладає дисципліни:  «Фінанси, гроші і кредит І», «Фінанси, гроші і кредит ІІ», «Банківські операції І» «Банківські операції II», «Страхування», «Страхові послуги».

Організатор та керівник виробничої практики для бакалаврів, організація переддипломної практики магістрів.

Перелік основних публікацій


 Yurkiv

доктор економічних наук, професор.

Докторська дисертація на тему: «Забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України» (2013 рік), спеціальність 21.04.01«Економічна безпека держави (економічні науки)»

Членство в радах: Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01. у Національному інституті стратегічних досліджень за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави (економічні науки)»; член редколегії міжнародного науково-практичного журналу «International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» (м. Варшава, Польща); член редколегій Наукового вісника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон» (м. Полтава); «Стратегічні пріоритети» та «Стратегічна панорама» НІСД (м. Київ); член Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансування розповсюдження зброї масового знищення (група ЗМЗ) Державної служби фінансового моніторингу України; член Вищої експертної Ради при Раді Національного банку України.

Наукові інтереси:

Викладає дисципліни: Трансформаційні процеси у фінансовому секторі економіки.


misshenko

Директор Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», доктор економічних наук, професор.

Докторська дисертація на тему: «Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи» (2011 рік), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Наукові інтереси: проблеми здійснення ефективного банківського нагляду; проблеми ефективного функціонування кредитної кооперації; проблеми банківського ризик-менеджменту; проблеми фінансового забезпечення діяльності громадських організацій.

Викладає дисципліни: Операції Національного банку України

Членство в спеціалізованих вчених радах: спеціалізована Вчена рада ДВНЗ «Університет банківської справи» Д 26.883.01 за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Член редколегії наукових міжнародних індексованих журналів:

Перелік публікацій

 Ідентифікатори  у наукометричних базах:

 


 

Асистент кафедри

Наукові інтереси: макроекономіка, світові фінансові ринки, монетарна політика Центрального банку, економетрика.

Викладає дисципліни: Фінансові системи зарубіжних країн, Інвестування.

Перелік основних публікацій

Ідентифікатори  у наукометричних базах:


Банківська справа – одна з сучасних спеціальностей економічного спрямування, є однією з найбільш перспективних з огляду на можливості подальшого працевлаштування випускників. Підготовку магістрів для банківської сфери здійснює кафедра фінансів, банківської справи та страхування в рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад та використовує сучасні інформаційні технології при забезпеченні викладання фахових дисциплін.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку:

 

БАКАЛАВРІВ

за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (3 і 4 курси), а з 2016/2017 навчального року – за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна форма навчання). Також є можливість навчання за скороченим терміном (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

МАГІСТРІВ

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (1,5 р. - денна і заочна форми навчання).

Кафедра готує магістрів за чотирма магістерськими програмами: «Банківський менеджмент», «Управління банківською безпекою»

«Індустрія фінансових послуг» та «Управління грошовим обігом».

 

Бакалаврську спеціалізацію "Банківська справа" відрізняє чітка практична спрямованість, гнучка побудова навчального процесу та максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, що формує нове бачення розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції у світову фінансову систему.

Перевагами підготовки студентів за даною спеціальністю в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»  є:

Кафедрою банківської справи підтримуються постійні зв'язки із випускниками спеціальності, які працюють в НБУ, банківських установах, міжнародних фінансових компаніях з метою залучення їх до навчального процесу і передачі знань та досвіду практичної діяльності. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку працівників банківських установ та системи НБУ – слухачів тематичних семінарів та курсів підвищення кваліфікації.

Мистецтво управління, якого навчають за спеціалізованою магістерською програмою «Банківський менеджмент», дає можливість оволодіти новими підходами до управління банківською діяльністю та передбачає набуття знань та практичного досвіду з: фінансового менеджменту у банку, кредитного менеджменту, проектного фінансування, ризик-менеджменту  банку; маркетингу у банку, управління процесом детінізації; фінансового моніторингу у банку; глобальної економіки, управління персоналом, інноваційних технологій, банківського регулювання і нагляду, банківського інвестиційного кредитування, фінансового менеджменту, страхового  менеджменту, міжнародних розрахунків і валютних операцій, факторингу, гарантування вкладів фізичних осіб.

Магістр за спеціалізованою програмою «Банківський менеджмент» здатний обіймати посади:

Магістерська програма  «Управління банківською безпекою» дає можливість поглибити знання та набути  практичні навики з:

Магістр за спеціалізованою програмою «Управління банківською безпекою» здатний обіймати посади:

Кафедра забезпечує також навчальний процес зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» (магістерська програма «Управління банківською безпекою») та зі спеціальності «Банківська справа» (перепідготовка). Одночасно викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців всіх інших спеціальностей та напрямів підготовки ІБТБ з відповідних фахових дисциплін, закріплених за кафедрою, проводять заняття в аспірантурі для аспірантів спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також долучалися до приймання вступних і кандидатських іспитів аспірантів і здобувачів.

Конкурентною перевагою магістерських програм є їх орієнтація виключно на індивідуальних підхід до студентів в процесі навчання, участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри, викладання окремих дисциплін іноземною мовою та формування варіативної частини планів за окремими блоками дисциплін.

Практично орієнтовані методики навчання, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою ситуаційних завдань виробляють у здобувачів комплексне бачення розвитку ситуацій та навички швидкого реагування на виклики нової реальності фінансової системи та банківського сектору як в Україні, так і  за її межами; розуміння макро- і бізнес-середовище,  в якому  функціонує  банківська система та враховувати це в процесі управління нею, а також забезпечують особистісний розвиток  компетенцій, що допомагають вдосконалювати як свої ділові якості,  ширші знання  у пізнанні сучасних фінансів, банківської справи та ризик-менеджменту, оволодіння фінансовим інструментарієм та міжнародним практичним досвідом для прийняття рішень в умовах сучасного ризикового ринкового середовища.

Формування системного бачення розвитку фінансової та банківської системи, стратегій їх розвитку, механізмів та інструментів для ефективної реалізації основних управлінських цілей — це  гарантований результат навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» в ДВНЗ «Університет банківської справи».

        Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» забезпечує підготовки фахівців нового типу, здатних здійснити глибокий аналіз економічних і соціальних процесів, і на цій основі сформувати і реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії.

        Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» дає можливість:

Після успішного завершення програми студент має можливість отримання двох дипломів: диплом магістра Університету банківської справи за обраною спеціальністю європейського зразка та диплом магістра європейського університету за спеціальністю спільної програми.

Диплом Вищої школи менеджменту в Барселоні за магістерськими програмами: «магістра з інформаційних наук, бізнесу та маркетингу» (МВМ «Master in Information Sciences in Business and Marketing») та «магістра з міжнародного фінансового менеджменту» (MFM «Master in International Financial Management) з отриманням диплома Автономного університету Барселони (Universitat Autònoma de Barcelona) одного з найстаріших і найбільш авторитетних вищих навчальних закладів Іспанії та Університету Лейди (Universitat de Lleida). Мова навчання – англійська.

Диплом Університету Міколаса Ромеріса за спеціальністю «Фінансові ринки», мова навчання – англійська, російська;

Краківський економічний університет здійснюють обмін студентами на часткове навчання. Мова навчання – польська, англійська.


 

Kravchenko

Кравченко Анна Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент

Кандидатська дисертація на тему: «Оптимізація банківських кредитних ставок» (2011 рік), спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Наукові інтереси: функціонування та перспективи розвитку фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства

Викладає дисципліни: фінансовий ринок, технологія продажу фінансових продуктів

 

Монографії, навчальні посібники:

1. Кравченко А.С. Оптимізація банківських кредитних ставок:
монограф. / А.С. Кравченко. – К.: ЦП «Компринт», 2012. – 180 с.
2. Кравченко А.С. Функціонування біржового фінансового ринку:
монограф. / А.С. Кравченко. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 190 с.
3. Розвиток біржового ринку в умовах глобалізації: монограф. /
М.О. Солодкий, В.О. Яворська, А.С. Кравченко. – К.: ЦП «Компринт», 2016.
–324с.
4. Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках:
монограф. / М.О. Солодкий, В.О. Яворська, А.С. Кравченко. – К.: ЦП
«Компринт», 2017. – 501с.
5. Біржовий ринок: стан, проблеми, перспективи: монограф. /
М.О. Солодкий, В.О. Яворська, А.С. Кравченко. – К.: ЦП «Компринт», 2018.
– 512 с.
6. Страхування. Навч. посіб. (гриф МОН) / Рябенко Г.М., Сіренко Н.М.,
Кравченко А.С. - Миколаїв: Вид.центр МНАУ, 2014.- 429 с.

Статті:

1. Kravchenko A. Method of evaluating the level of confidence based on
metrological risks for determining the coverage factor in the concept of uncertainty
/ Vasilevskyi O., Kravchenko A. Didych V., Yakovlev M. // Proceedings of SPIE
(Scopus), 2018, Vol. 10808, pp 108082 C1 – 108082 C7.
2. Кравченко А.С. Управління фінансовими ризиками / А.С. Кравченко
// Вісник ЖНАЕУ, 2017.- Вип. № 2, (61), т.1.– С.101-104.
3. Кравченко А.С. Аналіз функціонування біржового фінансового
ринку / А.С. Кравченко // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України, 2016. – Вип.247.– С. 166-172.
4. Кравченко А.С. Сучасний стан біржового фондового ринку України /
А.С. Кравченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017.–Вип.4. -
С.44-51.
5. Кравченко А.С. Управління фінансовими ризиками / А.С. Кравченко
// Вісник ЖНАЕУ, 2017.- Вип. № 2, (61), т.1.– С.101-104.
6. Кравченко А.С. Розвиток довгострокового банківського
кредитування аграрних підприємств / А.С. Кравченко // Вісник сумського

національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент»,
2017.- Вип.№6(72).-С.59-61.
7. Кравченко А.С. Стан та перспективи розвитку біржового
фінансового ринку / А.С. Кравченко //Вісник Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету, 2017.- Вип.№4(46).-С.103-
109.
8. Кравченко А.С. Особливості портфельного інвестування на
біржовому фондовому ринку / А.С. Кравченко // Економічний дискурс.
Міжнародний науковий журнал, 2017.- Вип.№3.- С. 147-151.
9. Кравченко А.С. Сутність дефініції «фінансовий дериватив» та їх обіг
на біржовому фондовому ринку / А.С. Кравченко // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
2018. – Вип.284. – С. 104-109.