Освітня діяльність

Наказ про проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2019-2020 н.р. в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

Наказ про проведення відкритих занять у весняному семестрі 2018-2019 н.р. в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

Розпорядження про зміну дати проведення відкритого заняття в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРУ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2019-2020 н.р

СКЛАД ПРОЕКТНИХ ГРУП ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Зведені відомості про групи забезпечення освітніх програм спеціальностей Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

Освітні програми:

Наказ про проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2019-2020 н.р. в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

Наказ про проведення відкритих занять у весняному семестрі 2018-2019 н.р. в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

Розпорядження про зміну дати проведення відкритого заняття в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРУ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2019-2020 н.р

СКЛАД ПРОЕКТНИХ ГРУП ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Зведені відомості про групи забезпечення освітніх програм спеціальностей Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

Освітні програми:

051 Міжнародна економіка Бакалавр

125 Кібербезпека Бакалавр

125 Кібербезпека Бакалавр

Опис навчальних дисциплін(Кібербезпека_Бакалавр)

 

071 Облік і оподаткування Магістр

 Освітньо-професійна програма від 29.08.2019

 Освітньо-наукова програма від 23.04.2018 (проект)

 Освітньо-наукова програма від 14.02.2019

 Освітньо-наукова програма від 29.08.2019

Відомості самооцінювання ОНП "Облік у глобальному цифровому суспільстві" 

Програма виїзду експертної групи

 

 Описи навчальних дисциплін:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Магістр

Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Магістр

Освітньо-наукова програма 072 Фінанс, банківська справа та страхування. Магістр

Пояснювальна записка 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Магістр

Відомості про самооцінювання освітньо програми "Фінанси та банківська справа"

Опис навчальних дисцилін(Фінанси, банківська справа і страхування_магістр_спеціаліст):