Освітня діяльність

Наказ про проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2018-2019 н.р. в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

Розпорядження про зміну дати проведення відкритого заняття в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ"Університет банківської справи" 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРУ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

СКЛАД ПРОЕКТНИХ ГРУП ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Освітні програми:

051 Міжнародна економіка Бакалавр