Вакансії

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 • - декана факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • - професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування (0,5 ставки);
 • - доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування (0,5 ставки);
 • - асистента кафедри фінансів, банківської справи та страхування (0,25 ставки);
 • - завідувача кафедри обліку і оподаткування;
 • - доцента кафедри обліку і оподаткування (1,5 ставки);
 • - професора кафедри економіки та менеджменту;
 • - старшого викладача кафедри економіки та менеджменту (0,5 ставки);
 • - доцента кафедри кібербезпеки та соціальних наук (0,5 ставки).

 У конкурсі на посаду декана можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю факультету. У конкурсі на посади науково-педагогічних працівників можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю Університету та відповідної кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: професор не менше 7 років, доцент не менше 4 років, старший викладач не менше 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника);   
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Заяви претендентів подаються до 11.11.2018 р. у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12.

 

Наявність вакантних посад:

  

Вакансія: Начальник експлуатаційно - технічного відділу

Обов’язки: Організація і виконання заходів з планування господарської діяльності Університету.

Забезпечення господарського обслуговування і належного стану будівель та приміщень Університету згідно з правилами та нормами виробничої санітарії та пожежної безпеки. Забезпечення підрозділів Університету та Інституту господарським інвентарем, товарами, роботами  і послугами.

 

За інформацією звертатись до відділу кадрів за тел.: (044) 425-96-12

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»