Вибори ректора

<hr class="system-pagebreak" title="Загальна інформація" />

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок: 481-32-35.

Наказ ДВНЗ «Університет банківської справи» від 09.10.2017р. №385-од «Про організацію та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Наказ Міністерства освіти і науки України №688 від 17.06.2016р. «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу»

Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №726 від 05.12.2014р.

Наказ Міністерства освіти і науки України №583-к від 06.10.2017р. «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014р.

Статут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про порядок проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Положення про порядок обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»

Персональний склад Організаційного комітету з проведення виборів ректора

Квоти осіб, що беруть участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»