Logo ubs ua 5

Етапи вступної кампанії

Перегляди: 26655

 

2020 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

 

2019 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

 2018 рік:


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузі знань 05  «Соціальні  та  поведінкові науки», проводиться в такі строки.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» проводяться в такі строки.