Вступ до Інституту банківських технологій та бізнесу

Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають до Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи" для здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" на денну та заочну форми навчання в 2017 році

Результати іноземна магістр

Результати фах магістр

Рейтингові списки магістрів 3 хвиля