Правила прийому

2020

Правила прийому ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2020 році

Додатки 1-3 до правил прийому ДВНЗ "Університет банківської справи"

Додаток 4 до правил прийому ДВНЗ "Університет банківської справи"

Додаток 5 до правил прийому ДВНЗ "Університет банківської справи"

Графік Вступних випробувань на бакалаврат  (бюджет)

Додаткове фахове вступне випробування для вступу на магістратуру

Відповідно до набраного чинності з 16 січня 2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема, в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Згідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-228 від 30.04.2020 та рішення Приймальної комісії ДВНЗ «Університет банківської справи» від 05.05.2020 повідомляємо:

додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) до ДВНЗ «Університет банківської справи», Львівського, Харківського та Черкаського навчально-наукових інститутів ДВНЗ «Університет банківської справи» ПРОВОДИТИСЯ НЕ БУДУТЬ.